MUHABIR BANKACILIK


MUHABİR HESAPLAR

PARABİRİMİ

BANKA ADI

SWIFT/BIC

HESAP NUMARASI

TENGE

KZT

National Bank of Republic of Kazakhstan, Astana

NBRK KZ KX

KZ058851028601041700 

AMERİKAN DOLARI

USD

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AS, Ankara

TCZB TR 2A 

TR340001001401999001135013 

USD

Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Almaty 

HSBK KZ KX

KZ776010071000000115 

EURO

EUR

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG, Frankfurt

TCZB DE FF

DE48512207001000986024

EUR

HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, Almaty

HSBK KZ KX

KZ026010001000009471

RUSYA RUBLESI

RUB

Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Almaty 

HSBK KZ KX

KZ396010071000000120

         RUB
Ziraat Bank (Moscow) (Joint Stock Company), Moscow
       044525116.

30101810700000000116

30111810900000200600 

POUND

GBP

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AS, Ankara

TCZB TR 2A 

TR390001001401999001135020

TÜRK LİRASI

TRY

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AS, Ankara 

TCZB TR 2A 

TR770001001401999001135015

JAPON YEN

JPY

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AS, Ankara 

TCZB TR 2A 

TR070001001401999001135014

HESAP AÇMAK IÇIN BELGELERIN LISTESI

Hesap açmak için Davalı, Muhabire aşağıdaki belgeleri sağlar:

a. Noter tasdikli suretler veya apostil tasdikli suretler veya Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar uyarınca belirlenen şekilde tasdikli suretler:

- Tüzük;

- Bankacılık işlemleri yürütme lisansı;

- Devlet tescili gerçeğini doğrulayan yetkili bir kurum tarafından verilen bir belge;

- Vergi dairesi tarafından verilen ve tescil gerçeğini onaylayan bir belge;

- Yetkili kişilerin imza ve mührünü içeren imza sürküsü/karnesi (orijinal);

- Bu Sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkisini teyit eden bir belge ve ayrıca kişilerin para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalama hakkı için yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;

- Para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalamaya yetkili yetkililerin kimlik belgeleri;

- DAVALI'nın bulunduğu yerin adresini onaylayan bir belge.

b. Yetkili kişilerce imzalanmış ve DAVALI tarafından mühürlenmiş:

- Oluşturulan formun muhabir hesabı açma başvurusu - her Hesap için bir nüsha;

- Bu Sözleşme, iki nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiş;

- Suç ve terörün finansmanından elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklama) ile mücadeleye ilişkin anket;

c. Diğer belgeler:

- Muhabir ağ hakkında bilgi;

- Bulunduğu ülkenin mevzuatına göre DAVALInın yasal statüsünü tanımlayan diğer belgeler;

- Muhabirin Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ve/veya uluslararası hukuk/uluslararası anlaşmalar, hükümetler arası anlaşmalar, diğer devletlerarası anlaşmalar veya uluslararası kuruluşların kararlarının gereklilikleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli diğer ek bilgiler.

KOMISYONLAR VE TARIFELER

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

1

LORO MUHABİR Hesabı

 

 

 

 

 

1.1

Hesap açma

-

10 000 KZT

 

 

 

1.2

Hesap kapama

-

5 000 KZT

 

 

 

1.3

Aylık ücret

-

1 000 KZT

 

 

 

1.4

Muhabir bankaların muhabir hesaplarındaki bakiye ücretlerinin hesaplanması

 

anlaşma ile

 

 

 

1.5

Hesap özetlerinin sağlanması

 

0 KZT

 

 

 

1.6

Mükerrer beyanların ve diğer belgelerin verilmesi

+

1 500 KZT