MUHABIR BANKACILIK


MUHABİR HESAPLAR

PARA BİRİMİ

BANKA ADI

SWIFT/BIC

HESAP NUMARASI

TENGE

KZT

SB “Kazakhstan Ziraat International Bank” JSC

KZIBKZKA

KZ03885012860PCS9600

AMERİKAN DOLARI

USD

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara

TCZBTR2A

TR340001001401999001135013

USD

Yapi ve Kredi Bankasi AS, Istanbul

YAPITRIS

TR880006701000000051715325

EURO

EUR

Ziraat Bank International AG, Frankfurt am Main

TCZBDEFF

DE48512207001000986024

EUR

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara

TCZBTR2A

TR660001001401999001135019

RUSYA RUBLESI

RUB

Ziraat Bank (Moscow) (Joint Stock Company), Moscow

TCZBRUMM

БИК: RU044525116 Muhabir hesap: 30101810700000000116 JSC SB "KZI Bank" için açık hesap: 30111810900000200600

POUND

GBP

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara

TCZBTR2A

TR390001001401999001135020

TÜRK LİRASI

TRY

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara

TCZBTR2A

TR770001001401999001135015

JAPON YEN

JPY

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, Ankara

TCZBTR2A

TR070001001401999001135014

HESAP AÇMAK IÇIN BELGELERIN LISTESI

Hesap açmak için Davalı, Muhabire aşağıdaki belgeleri sağlar:

 

a. Noter tasdikli suretler veya apostil tasdikli suretler veya Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar uyarınca belirlenen şekilde tasdikli suretler:

- Tüzük;

- Bankacılık işlemleri yürütme lisansı;

- Devlet tescili gerçeğini doğrulayan yetkili bir kurum tarafından verilen bir belge;

- Vergi dairesi tarafından verilen ve tescil gerçeğini onaylayan bir belge;

- Yetkili kişilerin imza ve mührünü içeren imza sürküsü/karnesi (orijinal);

- Bu Sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkisini teyit eden bir belge ve ayrıca kişilerin para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalama hakkı için yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;

- Para ve (veya) diğer mülklerle ilgili işlemlere ilişkin DAVALI'nın belgelerini imzalamaya yetkili yetkililerin kimlik belgeleri;

- DAVALI'nın bulunduğu yerin adresini onaylayan bir belge.

b. Yetkili kişilerce imzalanmış ve DAVALI tarafından mühürlenmiş:

- Oluşturulan formun muhabir hesabı açma başvurusu - her Hesap için bir nüsha;

- Bu Sözleşme, iki nüsha olarak imzalanmış ve mühürlenmiş;

- Suç ve terörün finansmanından elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklama) ile mücadeleye ilişkin anket;

c. Diğer belgeler:

- Muhabir ağ hakkında bilgi;

- Bulunduğu ülkenin mevzuatına göre DAVALInın yasal statüsünü tanımlayan diğer belgeler;

- Muhabirin Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ve/veya uluslararası hukuk/uluslararası anlaşmalar, hükümetler arası anlaşmalar, diğer devletlerarası anlaşmalar veya uluslararası kuruluşların kararlarının gereklilikleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli diğer ek bilgiler.

KOMISYONLAR VE TARIFELER

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

1

LORO MUHABİR Hesabı

 

 

 

 

 

1.1

Hesap açma

-

10 000 KZT

 

 

 

1.2

Hesap kapama

-

5 000 KZT

 

 

 

1.3

Aylık ücret

-

1 000 KZT

 

 

 

1.4

Muhabir bankaların muhabir hesaplarındaki bakiye ücretlerinin hesaplanması

 

anlaşma ile

 

 

 

1.5

Hesap özetlerinin sağlanması

 

0 KZT

 

 

 

1.6

Mükerrer beyanların ve diğer belgelerin verilmesi

+

1 500 KZT