Komisyonlar ve oranlar

          Genel KOŞULLAR

  • Bankamız hizmet komisyonu, tarife veya sözleşmede komisyon ile ilgili özel şartlar belirlenmediği takdirde, işlem gerçekleştirildiği anda müşteri hesabından nakit veya müşteri banka hesabında mevcut tarifeye göre kesilecektir.
  • Telefon, faks ve benzeri iletişim masrafları yapılan fiili harcamaya göre müşteri tarafından karşılanacaktır.
  • Banka tarafından kesilen komisyon ücreti iade edilmez.
  • Banka, müşteri tarafından havale evrakları yanlış doldurulması nedeniyle havalenin yanlış alıcıya veya geç gerçekleşmesinden sorumlu değildir.
  • Yürülükte bulunan tarifeler, finansal piyasalardaki gelişmeler ve Bankanın ihtiyaçları dikkate alınarak Banka Yönetim Kurulunca değiştirilerek güncellenir.
  • İşbu Tarifelere göre bankacılık hizmetleri için alınacak komisyon ücreti, müşterinin isteğine bağlı olarak KZT, USD veya sair döviz cinsinden kesilir.  Yabancı para cinsinden komisyon ücretleri ilgili gündeki K.C. Merkez Bankası döviz kuru karşılığında işlem yapıldığı gün kesilir.
  • İşbu Tarifede yer alan, ama Kazakistan Cumhuriyeti bankacılık mevzuatına göre banka işlemi sıfatını taşımayan hizmetler için ücret KDV dahil olarak belirtilmiştir.
  • İşbu tarifede yer almayan hizmet ücreti ek anlaşma doğrultusunda kesilecektir.