Komisyonlar ve oranlar

          Genel KOŞULLAR

  • Bankamız hizmet komisyonu, tarife veya sözleşmede komisyon ile ilgili özel şartlar belirlenmediği takdirde, işlem gerçekleştirildiği anda müşteri hesabından nakit veya müşteri banka hesabında mevcut tarifeye göre kesilecektir.
  • Telefon, faks ve benzeri iletişim masrafları yapılan fiili harcamaya göre müşteri tarafından karşılanacaktır.
  • Banka tarafından kesilen komisyon ücreti iade edilmez.
  • Banka, müşteri tarafından havale evrakları yanlış doldurulması nedeniyle havalenin yanlış alıcıya veya geç gerçekleşmesinden sorumlu değildir.
  • Yürülükte bulunan tarifeler, finansal piyasalardaki gelişmeler ve Bankanın ihtiyaçları dikkate alınarak Banka Yönetim Kurulunca değiştirilerek güncellenir.
  • İşbu Tarifelere göre bankacılık hizmetleri için alınacak komisyon ücreti, müşterinin isteğine bağlı olarak KZT, USD veya sair döviz cinsinden kesilir.  Yabancı para cinsinden komisyon ücretleri ilgili gündeki K.C. Merkez Bankası döviz kuru karşılığında işlem yapıldığı gün kesilir.
  • İşbu Tarifede yer alan, ama Kazakistan Cumhuriyeti bankacılık mevzuatına göre banka işlemi sıfatını taşımayan hizmetler için ücret KDV dahil olarak belirtilmiştir.
  • İşbu tarifede yer almayan hizmet ücreti ek anlaşma doğrultusunda kesilecektir.
  • Bu Tarifelerde belirtilen bankacılık hizmetleri için komisyonlar ve oranlar, 29.02.2024 tarih ve 995 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylandı ve 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. .

1.HESAP

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

I.

HESAP

 

 

 

 

 

1.1

Cari (Vadesiz) Hesap

 

 

 

 

 

1.1.1

Hesap açma

-

0 KZT

 

 

 

1.1.2

Hesap kapama

-

5 000 KZT

 

 

 

1.1.3

Aylık ücret

-

0 KZT
2 000 KZT*
*Aktif olmayan hesapların bakımı (12 ay içerisinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda komisyon 13'ci aydan itibaren tahsil edilmeye başlanır ve
 hareketsizliğin devam etmesi durumunda hesabın sıfır bakiyesine kadar silinmeye devam edilir)

 

 

 

1.2

Vadeli Hesap

 

 

 

 

 

1.2.1

Hesap açma

-

0 KZT

 

 

 

1.2.2

Hesap kapama

-

0 KZT

 

 

 

1.2.3

Aylık ücret

-

0 KZT

 

 

 

1.3

Escrow Hesap

 

 

 

 

 

1.3.1

Hesap açma

-

0 KZT

 

 

 

1.3.2

Hesap kapama

-

0 KZT

 

 

 

1.3.3

Aylık ücret

-

10 000 KZT

 

 

 

1.4

LORO MUHABİR Hesabı

 

 

 

 

 

1.4.1

Hesap açma

-

0

 

 

 

1.4.2

Hesap kapama

-

0

 

 

 

1.4.3

Aylık ücret

-

0

 

 

 

1.4.4.

Muhabir bankaların muhabir hesaplarındaki bakiye ücretlerinin hesaplanması

-

0

 

 

 

1.4.5.

Muhabir hesap ekstresi

-

0

 

 

 

1.4.6.

Mükerrer beyanların ve diğer belgelerin verilmesi

+

1 000 KZT*
*her ek sayfa 250 KZT

 

 

 

1.5

Blokeli Hesap (mevduat)

 

 

 

 

 

1.5.1

Yabancı uzman için Şartlı Mevduat

-

5 000 KZT

 

 

 

1.5.2

Devlet Tasfiye Fonu Kira Ücret Hesabı (Kamu toprak kullanımı)

-

5 000 KZT

 

 

 

1.5.3

Teminat nitelikte (Kredi, Teminat mektubu veya Akreditif için)

-

0

 

 

 

1.5.4

Şartlı Hesap Belgesi.

+

3 000 KZT

 

 

 

1.6

Cari/VadeliHesap Belgesi.

+

1 000 KZT

 

 

 

1.7

Hesap Sözleşmesine Değişiklik Yapma

+

0 KZT

 

 

 

2.PARA AKTARMA KZT

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

II.

PARA AKTARMA KZT

 

 

 

 

 

2.1

Banka içi havale

 

 

 

 

 

2.1.1

Kendi hesaplar arasında (kağıt üzerinde)

 

3 000 KZT

 

 

 

2.1.2

Diğer Müşteriye

-

200 KZT

 

 

 

2.2

ELEKTRONİK FON TRANSFER ÜCRETİ (EFT) ve KZT TRANSFERLER - KAĞIT ÜZERİNDE GELEN TALİMATLAR

 

 

 

 

 

2.2.1

9:00 – 13:00 arası

-

1 500 KZT

 

 

 

2.2.2

13:01 – 15:00 arası

-

3 000 KZT

 

 

 

2.2.3

15:01 – 16:00  arası

-

4 000 KZT

 

 

 

2.2.4

 16:01 -18.00 arası

-

5 000 KZT

 

 

 

2.3

Acil EFT (GROSS)

-

6 500 KZT

 

 

 

2.4

İnternet Bankacılık aracılığı

 

 

 

 

 

2.4.1

Banka içi havale

 

 

 

 

 

2.4.2

Kendi hesaplar arasında

-

0 KZT

 

 

 

2.4.3

Diğer Müşteriye

-

0 KZT

 

 

 

2.4.4

Diğer Bankalara EFT

 

 

 

 

 

2.4.5

9:00 – 13:00 arası

-

250 KZT

 

 

 

2.4.6

13:01 – 15:00 arası

-

 

 

 

2.4.7

15:01 – 16:00  arası

-

 

 

 

2.4.8

Bankanın teknik imkanına göre 16:01'den sonra

-

 

 

 

2.5

EFT Otomatık Ödeme Talimatı (işlem bazında)

-

5 000 KZT

 

 

 

2.6

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Ödemesi (eğer çalışan listesi kağıt üzerinde ise, kişi başı alınır).

+

500 KZT

 

 

 

2.7

EFT değişiklik, açıklama, araştırma talepleri. 

+

3 000 KZT

 

 

 

2.8

Gelen havale/EFT

-

0 KZT

 

 

 

2.9

Gelen havale/EFT (aynı gün para çıkışı olursa)

-

3 000 KZT

 

 

 

2.10

KZT bazında Yurtdışı havale

-

10 000 KZT

 

 

 

3.DÖVIZ CINSINDEN PARA TRANSFERLERI

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON  ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

III.

PARA AKTARMA YP

 

 

 

 

 

3.1

Banka içi YP havale

-

0 USD

 

 

 

3.2

Yurtiçi/Yurtdışı Bankalararası havale:

 

 

 

 

 

3.2.1

SWİFT üzerinden havale (SHA, BEN)

 

-

 

 

 

3.2.1.1

USD

-

-

0.40%

30 USD

500 USD

3.2.1.2

EUR

-

-

3.2.1.3

GBP

-

-

3.2.2.

SWİFT üzerinden havale (OUR)

 

 

 

 

 

3.2.2.1.

USD

-

-

0.40%

60 USD

500 USD

3.2.2.2.

EUR

-

-

3.2.2.3.

GBP

-

-

3.2.2.4.

RUB (SHA)

-

-

0.40%

20 USD

200 USD

3.2.2.5.

TRY (SHA)

-

-

0.40%

6 000 KZT

50 000 KZT

3.2.2.6.

***T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İBAN' na gönderilen SWİFT' lerde %30 indirim yapılır.

 

 

 

3.2.3.

İnternet Bankacılık aracılığı ila YP Transferleri (BEN)

 

-

 

3.2.3.1

USD

-

-

0.20%

20 USD

500 USD

3.2.3.2

EUR

-

-

3.2.3.3

GBP

-

-

3.2.4.

İnternet Bankacılık aracılığı ila SWİFT üzerinden havale (SHA)

 

 

 

 

 

3.2.4.1.

USD

-

-

0.20%

30 USD

500 USD

3.2.4.2.

EUR

-

-

3.2.4.3.

GBP

-

-

3.2.5.

İnternet Bankacılık aracılığı ila SWİFT üzerinden havale (OUR)

-

-

 

 

 

3.2.5.1

USD

-

-

0.20%

40 USD

500 USD

3.2.5.2

EUR

-

-

3.2.5.3

GBP

-

-

3.2.5.4

RUB (SHA)

 

-

0.20%

20 USD

200 USD

3.2.5.5

TRY (SHA)

 

-

0.20%

6 000 KZT

50 000 KZT

3.2.5.6

***T.C. Ziraat Bankası İBAN' na gönderilen SWİFT' lerde %30 indirim yapılır.

 

 

 

3.3

Swift Düzeltme, Değişiklik, Geri gönderme ve Araştırma.

 

 

 

 

 

3.3.1

YP havaleleri

+

50 USD

 

 

 

3.3.2

RUB ve TRY

+

50 USD

 

 

 

3.3.3

RUB ve TRY araştırma

+

25 USD

 

 

 

3.4

Gelen havale

 

 

 

 

 

3.4.1

Gelen YP Havale hesaba aktarılması

-

0 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

MUHABİR HESAP İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

3.5.1

КZT

-

1 000 KZT

 

 

 

3.5.2

USD

-

50 USD

 

 

 

3.5.3

Tenge cinsinden diğer bankaların müşterileri lehine yapılan ödemeler

-

 

 

 

 

3.5.3.1.

bankacılık günü boyunca ödemeler

-

1 200 KZT

 

 

 

3.5.3.2.

sözleşme tarafından belirlenen çalışma süresi içinde acil ödemeler (sözleşmedeki değişikliklere tabidir)

-

2 500 KZT

 

 

 

3.5.4.

Diğer bankaların müşterileri lehine döviz cinsinden ödemeler

-

 

 

 

 

3.5.4.1.

"BEN" seçeneği ile

-

25 USD

 

 

 

3.5.4.2.

"SHA" seçeneği ile

-

50 USD

 

 

 

3.5.4.3.

"OUR" seçeneği ile

 

75 USD

 

 

 

4.DİĞER HİZMETLER

 

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON  ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

IV.

DİĞER HİZMETLER

 

 

 

 

 

4.1

SWIFT işlemler. 

 

 

 

 

 

4.1.1

SWİFT teyidi.

 

 

 

 

 

4.1.1.1

havale gönderildiği/geldiği gün

+

1 000 KZT

 

 

 

4.1.1.2

1 aydan 1 yıla kadar

+

2 000 KZT

 

 

 

4.1.1.3

1 seneden fazla

+

3 000 KZT

 

 

 

4.1.2

SWİFT MT.

 

 

 

 

 

4.1.2.1

MT799 göndermesi (her mesaj için)

-

5 000 KZT

 

 

 

4.1.2.2

MT 101 Ödeme Talimatı  (Aylık ücreti)

-

5 000 KZT

 

 

 

4.1.2.3

MT 940 Ekstre (Aylık ücreti)

-

5 000 KZT

 

 

 

4.2

 Hesap ekstresi. 

 

 

 

 

 

4.2.1

Günlük otomatik (e-mail)

+

0 KZT

 

 

 

4.2.2

Aylık otomatik (e-mail)

+

0 KZT

 

 

 

4.2.3

Müşteri talebi üzerine (her sayfa)

+

100 KZT

 

 

 

4.3

Hesap bakiye ve/veya hesap hareketi hakkında belgesi.

+

1 000 KZT

 

 

 

4.4

1 yıllık (aylık olarak) Hesap hareketi belgesi.

+

2 000 KZT

 

 

 

4.5

1 yılı aşan dönem için Hesap hareketi belgesi.

+

3 000 KZT

 

 

 

4.6

İhale için belge.

+

1 500 KZT

 

 

 

4.7

Belgenin ek nüshası.

+

750 KZT

 

 

 

4.8

Denetim firması için hazırlanan rapor/bilgiler.

+

10 000 KZT

 

 

 

4.9

Bankalar sorgulama ila denetim firması için hazırlanan rapor/bilgiler

+

10 000 KZT

 

 

 

4.10

EFT hazırlanması  (1 nüsha)

+

1 000 KZT

 

 

 

4.11

Arşivden Evrak kopyası (1 sayfa)

+

500 KZT

 

 

 

4.12

Dosyadan dokuman kopyası (1 sayfa)

+

300 KZT

 

 

 

5.KAMBİYO İŞLEMLERİ

 

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON  ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

V.

KAMBİYO İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

5.1

Döviz konversiyonu

-

Komisyonsuz.Banka cari kuru uygulanır.

 

 

 

6. Nakit Yönetimi

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

VI.

NAKİT YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

6.1

POS

 

 

 

 

 

6.1.1

Tahsilat

 

 

2.4%

 

 

6.1.2

Depozito

 

40 000 KZT

 

 

 

7.KASA İŞLEMLERİ

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

VII

 KASA İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

7.1

 Nakit Çekme

 

 

 

 

 

7.1.1

Havale yolu ile gelen (şubeler arası) KZT

-

 

0.20%

500 KZT

 

7.1.2

Havale yolu ile gelen (şubeler arası) YP

-

 

0.30%

20 USD

 

7.1.3

Blokeli Hesaptan

-

0 KZT

 

 

 

7.1.4

Vadeli Hesaptan

-

0 KZT

 

 

 

7.1.5

Diğer bankalardan gelen (KZT)

-

 

0.5%

1 000 KZT

 

7.1.6

Diğer bankalardan gelen (YP)

-

 

1%

50 USD

 

7.1.7

Başka şubeden para çekmek KZT (hesap aracılığıyla)

-

 

0.20%

500 KZT

 

7.1.8

Başka şubedeki hesaptan para çekmek YP (hesap aracılığıyla)

-

 

0.3%

20 USD

 

7.2

Nakit Yatırma

 

 

 

 

 

7.2.1

KZT

-

0 KZT

 

 

 

7.2.2

YP

-

0 USD

 

 

 

7.3

Para banknotlarını bozdurmak veya bütünlemek (Banka imkanı varsa)

-

 

0.5%

500 KZT

 

7.4

Çek koçanı (25 yaprak)

+

20 000 KZT

 

 

 

8.DÖVİZ KONTROL

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

VIII.

DÖVİZ KONTROL

 

 

 

 

 

8.1

İthalat/ihracat Sözleşme incelenme ve tescil numara verilmesi

+

3 000 KZT

 

 

 

8.2

Dış ticaret sözleşmenin ekstresi.

 

 

 

 

 

8.2.1

Açık dosyadan

+

1 500 KZT

 

 

 

8.2.2

Kapalı (Arşiv) dosyasından

+

3 500 KZT

 

 

 

8.2.3

Diger Bankalardan gelen Dış ticaret Sözleşme incelenme ve kayıt numara verilmesi.

+

2 000 KZT

 

 

 

8.2.4

Dış ticaret sözleşmesini başka bankaya taşınması

+

10 000 KZT

 

 

 

8.2.5

Acil Dış ticaret kontratı kaydı yapılması

+

8.1., 8.2.3, 8.2.4. madde + 8000 KZT

 

 

 

9.İNTERNET BANKACILIĞI

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

IX.

İNTERNET BANKACILIĞI

 

 

 

 

 

9.1

Token kaydı ve alınması.
Yeni İnternet Bankacılıkta e-tokken

+

15 000 KZT

 

 

 

9.2

Yeni veya ek Token anahtar çıkartılması

+

15 000 KZT

 

 

 

9.3

Kullanıcı cep telefon kaydı.

+

0 KZT

 

 

 

9.4

Aylık abonelik ücreti. 

+

0 KZT

 

 

 

9.5

Servis çağırma.

+

0 KZT

 

 

 

10.KİRALIK KASA

No

İŞLEM TÜRÜ

KDV

 SABİT ÜCRET

 KOMİSYON ORANI

ASGARİ KOMİSYON TUTARI

AZAMİ KOMİSYON TUTARI

X.

KİRALIK KASA

 

 

 

 

 

10.1

Küçük Kasa. 

+

 

 

 

 

10.1.1

1 yıllık

+

60 000 KZT

 

 

 

10.2.

Orta Boy Kasa.

 

 

 

 

 

10.2.1

1 yıllık

+

80 000 KZT

 

 

 

10.3

Büyük Boy Kasa. 

 

 

 

 

 

10.3.1

1 yıllık

+

120 000 KZT

 

 

 

10.4

Kasa kilidinin kırılması veya müşterinin anahtar kaybı durumunda kilit değiştirilmesi için alınan komisyon.

+

25 000 KZT

 

 

 

10.5

Depozito Ücreti

+

Depozito Ücreti Kasa Boyutu göz önüne alınarak açılış esnasında 1 yıllık kira bedeli olarak tahsil edilir.

11.KREDİ KOMISYONLARI

No