Hesaplar

Banka hesabı açılması

Gerçek kişilerin banka hesabı açabilmeleri için gerekli belgeler:

  • Şahsi Kimlik Numarasını (IIN) gösterir belge.

Yabancı ülke vatandaşlarının hesap açarken ibraz etmeleri gereken belgeler:

  • Kimlik belgesi,
  • Kazakistan Cumhuriyetine ait kimlik belgeleri bulunmayan yabancı vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan şahıslar için Tescil Sertifikası.
  • Banka hesabı hizmetleri

Banka, hesaplarla ilgili olarak aşağıda belirtilen işlemleri ve hizmetleri geçekleştirir:

Müşterinin hesabına nakden veya Kazakistan Cumhuriyeti mukimlerine veya mukimi olmayan şahıslara ait başka hesaplardan havale edilen paraları Tenge ve/veya yabancı döviz karşılığında hesaba kaydeder;

  • Müşterinin talebi üzerine müşterinin hesabından yine onun başka hesaplarına veya Kazakistan Cumhuriyeti mukimlerine veya mukimi olmayan şahıslara ait diğer hesaplara Tenge ve/veya yabancı döviz karşılığında ödeme ve havaleleri gerçekleştirir. Müşterinin hesabından yapılacak para transferleri ve ödemeler sadece müşterinin talimatı üzerine veya müşteriden noter tasdikli vekâletnamesi bulunan üçüncü kişinin talimatı üzerine yapılır;
  • Müşteriye Tenge ve/veya yabancı döviz olarak hesaptan nakit para öder. Kazakistan Cumhuriyeti mukimleri veya mukim olmayan üçüncü kişilere müşterinin hesabından Tenge veya yabancı döviz olarak para verilmesi sadece müşteriden alınan noter tasdikli ilgili vekâletname ile mümkündür;
  • Müşterinin hesabından banka tarafından gerçekleştirilen tüm tediye işlemleri sadece müşterinin hesabındaki para tutarı sınırları içerisinde yapılır;
  • Müşterinin talebi üzerine hesap ekstrelerinin verilmesi;
  • Müşterinin isteği üzerine hesap belgesinin verilmesi;
  • Müşterinin talebi üzerine hesapta bulunan para tutarı çerçevesinde nakdi ve gayri nakdi döviz alım-satımlarının gerçekleştirilmesi.

Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve banka hizmetlerinin sunulması karşılığında banka tarifelerinde belirtilen komisyon ücreti müşteriden tahsil edilir.