Mevduatlar

1. Mevduat faiz oranı mevduatın tüm dönemi için sabittir.

2. Mevduat, birikmiş faizi ile birlikte otomatik olarak uzatılabilir.Vadeli Mevduat Anlaşması otomatik olarak aynı vadeye, Bankanın o günkü yürürlükteki faiz oranları ve tarifesine göre en fazla 6 (altı) defa  uzatılır, vade uzatımında vade sonunda birikmiş faiz tutarı ana paraya dahil edilerek sözleşme yenilemesi yapılır.

3. Kazakistan-Ziraat International Bank zorunlu mevduat sigortası sistemin üyesidir. Bankamızdaki bireysel vadeli/vadesiz mevduatlar Kazakistan Mevduat Sigorta Fonu tarafından sigortalanmıştır.

4. KZI Bank İcra Kurulu'nun 08.12.2022 tarih ve 65/2022 sayılı Tutanak ila onaylanmıştır ve 12.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

Vadeli Mevduat

Vade

3 ay

6 ay

12 ay

Asgari Tutar

Ek Yatırılacak Tutarı

 

KZT

16.2%

16.6%

14.5%

50 000

50 000

 

USD

0.2%

0.5%

1.0%

100

100

 

EUR

0.2%

0.3%

1.0%

100

100

 

Oranlar YEFO'da belirtilmiştir. YEFO - Yıllık Efektif Faiz Oranı. Sapma +/- 0.1 olabilir.

Ek koşullar:

Kısmen para çekilemez. Ek para yatırılabilir.

Tahakkuk eden faiz vade sonunda ödenir.

Sözleşmenin erken feshi durumunda feshi gününe kadar tahakkuk edilen faiz tutarından %50 kadar ödenir.

Aylık faiz birikimli Kırık Vadeli Mevduatı

Vade

1 ay

3 ay

6 ay

12 ay

Asgari Tutar

Ek Yatırılacak Tutarı

KZT

10.5%

11.6%

12.7%

16.1%

50 000

5 000

USD

0.1%

0.2%

0.5%

1.0%

100

50

EUR

0.1%

0.1%

0.2%

1.0%

100

50

Oranlar YEFO'da belirtilmiştir. YEFO - Yıllık Efektif Faiz Oranı. Sapma +/- 0.1 olabilir.

Ek koşullar:

Tahakkuk edilen faiz her ayın sonunda ödenir.

Sözleşmenin erken feshi durumunda faizi mevduatın Bankada kaldığı gün sayısına göre ödenir.

Mevduatın asgari tutarı sağlanmak şartıyla mevduat kısmen çekmesi mümkündür. Ek para yatırılabilir.

Tassaruf Mevduatı

Vade

3 ay

6 ay

12 ay

24 ay

36 ay

Asgari Tutar

KZT

18.2%

18.3%

16.9%

14.2%

14.1%

400 000

USD

0.3%

0.5%

1.0%

1.0%

1.0%

1 000

EUR

0.1%

0.3%

0.8%

1.0%

1.0%

1 000

Oranlar YEFO'da belirtilmiştir. YEFO - Yıllık Efektif Faiz Oranı. Sapma +/- 0.1 olabilir.

Ek koşullar:

Kısmi para çekilemez ve yatırılamaz.

Tahakkuk edilen faiz vade sonunda ödenir.

Sözleşmenin vade öncesi feshi durumunda tahakkuk edilen faizi %0,1 ödenir. Talep edilen günden itibaren 30 günden sonra mevduat iade edilir.