Ішкі

Клиентке ағымдағы шоты бойынша операцияларды жүзеге асыруға қойылған қажетті шарттар:

 • Банкте ашылған ағымдағы шотының бар болуы;
 • Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес операцияларды жүргізуге төлем құжаттарын (нұсқау) ресімдеу (төлем тапсырмалары, валютаны аудару үшін өтініш, айырбастау үшін өтініш және т.б.);
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес валюталық операциясы болып табылатын ақша аударымдарын және төлемдерін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының валюталық заңнама талаптарына сәйкес құжаттарды ұсынуы қажет.

Банкте ашылған ағымдағы шоттары бойынша келесі операцияларды жүзеге асыруыңызға болады:

 • Банк ішінде немесе басқа банктерге ақша аудару (теңге және шетел валютада);
 • Сатып алынатын және қойылған тауарлар, жабдықтар, өндірістік өнімдер, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін;
 • Жинақтаушы зейнетақы қорларына төленген зейнетақы жарналары;
 • Міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына төленген міндетті әлеуметтік ақша аударымдары;
 • Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу мақсатында;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа мақсаттарда;
 • Ақшасыз шетел валютасын айырбастау (сатып алу/сату);
 • Қолма-қол ақшалармен операциялар (ағымдағы шотқа ақшаны аудару және ағымдағы шоттан қолма-қол ақшаны беру).

Қызметтер құны

Банк ағымдағы шоты бойынша операциялары үшін комиссиялық сыйақыны Банк тарифтеріне сәйкес алады.