Комиссиялар және тарифтер

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді. 
  • Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша қосымша төленеді.
  • Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.
  • Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.
  • Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына өзгеріс енгізе алады.
  • Осы Тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы бойынша ұсталады операцияларды жасау күні бойынша ұсталады.
  • Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген. 
  • Осы Тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.
  • Осы тарифтерде көрсетілген комиссиялар мен банк қызметтеріне ставкалар Директорлар кеңесінің 29.02.2024 жылғы 995 шешімімен бекітілген және 1 сәуірден бастап күшіне енеді.

1.БАНК ШОТЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

 

 

 

СТАНДАРТ

STANDART

STANDART

СТАНДАРТ

 I.

БАНК ШОТЫ

 

 

1.1.

АҒЫМДАҒЫ ШОТ

 

 

 

 

 

1.1.1

Ағымдағы банк шотын ашу

-

0 KZT

 

 

 

1.1.2

Ағымдағы банк шоттарын жабу

-

0 KZT

 

 

 

1.1.3

Бір ағымдағы банк шотын жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT*
*Егер клиенттің шотында 1 жыл немесе одан да көп ақша қозғалысы болмаса, ай сайынғы төлем 500 теңгені құрайды.

 

 

 

1.2.

МЕРЗІМДІ ШОТТАР

 

 

 

 

1.2.1

Мерзімді шот ашу

-

0

 

 

 

1.2.2

Мерзімді шотты жабу

-

0

 

 

 

1.2.3

Мерзімді шотты жүргізу (ай сайын)

-

0

 

 

 

1.3.

КЕПІЛДІК ШОТТАРЫ

 

 

 

 

1.3.1

Резидент емес үшін шартты депозит

+

5 000 KZT

 

 

 

1.3.2

Қамтамасыз ету шоты (Кредит, кепілдік хат немесе аккредитив үшін)

-

0 KZT

 

 

 

1.3.3

Кепілдік шоты туралы анықтама

+

5 000 KZT

 

 

 

1.4

ЭСКРОУ ШОТ

 

 

 

 

1.4.1.

Эскроу-шотын ашу

-

10 000 KZT

 

 

 

1.4.2

Эскроу-шотты жүргізу (ай сайын)

-

5 000 KZT

 

 

 

1.5

Ағымдағы / мерзімді шоттар туралы анықтама

+

3 000 KZT

 

 

 

2.АҚША АУДАРЫМЫ KZT

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

II.

ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Банкішілік аударымдар

 

0 KZT

2.2.

Теңгедегі сыртқы трансферттер

 

2.2.1

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

-

0.3%

500 KZT

2.2.2

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

-

2.2.3

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

-

2.2.4

Сағат 16:01-ден 18:00-ге дейін

-

-

2.3.

ҚР ішіндегі жедел режимдегі аударымдар (ГРОСС) + 2.2.тармақ тарифі

-

Қағаз жүзінде

0.5%

1 000 KZT

10 000 KZT

Интернет арқылы

0.15%

250 KZT

1 000 KZT

2.4

Төлем шарттарына өзгерістер енгізу

+

5 000 KZT

2.5

Кіріс ақша аударымы

 

0 KZT

3.ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

III.

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

 

 

 

 

 

3.1.

Банк ішілік аударымдар

 

0 KZT

3.2.

Халықаралық банкаралық аударымдар

 

3.2.1.

SWIFT аударымдары (SHA, BEN)

 

3.2.1.1

USD

-

-

0.4%

30 USD

500 USD

3.2.1.2

EUR

-

-

3.2.1.3

GBP

-

-

3.2.2.

SWIFT аударымдары (OUR)

 

3.2.2.1.

USD

-

-

0.4%

60 USD

500 USD

3.2.2.2.

EUR

3.2.2.3.

GBP

3.2.2.4.

RUB (SHA)

-

0.4%

20 USD

200 USD

3.2.2.5.

TRY (SHA)

-

0.4%

6 000 KZT

50 000 KZT

3.2.2.6.

***T.C.Ziraat Bank A.Ş. клиенттерінің шоттарына жіберілген SWIFT аударымдарына 30% жеңілдік беріледі

-

3.3

Шетел валютасының шығыс аударымдарын түзету, қайтару және тергеу

+

3.3.1

FX аударымдары

+

50 USD

3.3.2

RUB и TRY

+

3.3.3

RUB және TRY іздеу

+

3.4

Кіріс аударымдары

 

3.4.1

Клиенттің шотына СКВ және ДВВ шетел валютасындағы кіріс аударымды есепке алу

-

1.0%

20 USD

3.4.2

Егер жоба жалақы жобасы болса, клиенттің шотына СКВ және ДВВ түріндегі шетел валютасындағы кіріс аударымды есепке алу.

-

0%

-

3.4.3

ЕСКЕРТПЕ: Шетелге шот ашпай жіберілген шетел валютасындағы аударымдар үшін Банктің комиссиясын төлеу бөлшек сандарды дөңгелектеу ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. (1 АҚШ доллары, 1 евро және т.б.)

 

4.БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

IV.

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

 

 

 

 

 

4.1.

SWIFT хабарламаларының көшірмелерін беру

+

4.1.1.

Ақшаны аудару/қабылдау күні

+

1 000 KZT

4.1.2.

1 айдан 1 жылға дейін

+

2 000 KZT

4.1.3.

1 жылдан астам

+

5 000 KZT

4.2

Клиенттің шотынан үзінді көшірме беру

+

4.2.1.

күнделікті

+

0 KZT

4.2.2.

1 айға

+

0 KZT

4.2.3.

Тұтынушының сұранысы бойынша (әр бет)

+

4.3

Тұруға ықтиярхат (виза) алу үшін шоттың болуы туралы анықтамаларды ұсыну

+

3 000 KZT

4.4

Кез келген куәліктің әрбір қосымша көшірмесі үшін

+

1 000 KZT

4.5.

Төлем құжаттарын дайындау (1 көшірме)

+

1 000 KZT

4.6

Мұрағаттағы құжаттардың көшірмесін беру
(1 бет)

+

1 000 KZT

5.АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

V.

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

 

 

 

 

5.1

Валюта айырбастау

 

Банкпен белгіленген бағам бойынша

 

 

 

6.КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

VI.

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

 

 

 

 

6.1

Клиенттің шотынан қолма-қол ақшаны беру

 

6.1.1.

Банк филиалдарынан теңгемен алынған қолма-қол ақшаны беру (филиалдар арасында)
- 500 000 теңгеге дейін

-

0 KZT

6.1.2.

Банк филиалдарынан теңгемен алынған қолма-қол ақшаны беру (филиалдар арасында)
- 500 000 теңгеден астам

 

0 KZT

0.3%

6.1.3.

Банк филиалдарынан алынған қолма-қол ақшаны валютамен алу (филиалдар арасында)
- 1000 USD дейін

-

0 KZT

6.1.4.

Банк филиалдарынан алынған қолма-қол ақшаны валютамен алу (филиалдар арасында)
- 1000 USD астам

 

0.3%

6.1.5.

Басқа банктерден теңгемен алынған қолма-қол ақшаны беру

-

0.4%

1 000 KZT

6.1.6.

Басқа банктерден алынған қолма-қол ақшаны валютада алу

-

0.20%

20 USD

6.1.7.

Қолма-қол ақшаны алу, алдын ала өтінішсіз 1 млн теңгеден/2000 USD астам

-

0.5%

6.1.8.

Қолма-қол ақшамен несие беру

-

0 KZT

6.1.9.

Қолма-қол ақшаны алу, басқа теңге филиалдарынан сұрау бойынша (шот арқылы)

 

0.15%

1 000 KZT

6.1.10.

Қолма-қол ақшаны алу, басқа филиалдардан шетел валютасындағы сұрау бойынша (шот арқылы)

 

0.15%

5 USD

6.2.

Қолма-қол ақшаны қабылдау

-

0 KZT

6.3.

Қолма-қол ақшамен енгізілген ағымдағы шоттан қолма-қол ақшаны алу

-

0 KZT

6.4.

Ірі номиналдағы банкноттарды және монеталарды кішігірім ақшаға айырбастау және керісінше, егер Банктің мүмкіндігі болса

-

0.50%

1 000 KZT

6.5.

Клиенттің өтініші бойынша ақшаны қайта есептеу

 

0.50%

1 000 KZT

7.ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

VII.

ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ (шартты депозиттерді қоса алғанда)

 

 

 

 

 

7.1.

Қолма-қол ақшаны қабылдау және алу

-

0 KZT

 

 

 

8.НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША КОМИССИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

VIII. 

НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША КОМИССИЯЛАР

 

Жедел режимде (24 сағат ішінде)- екі еселі тариф

8.1.

Банктік несиені беру

 

8.1.1.

теңгемен несие бергені үшін комиссия (тұрғын үй несиелері мен ипотекалық тұтынушылық несиелерден басқа)

-

0.50%

5 000 KZT

8.1.2.

FX несие комиссиясы

-

0.50%

20 USD

8.1.3.

Кепіл шартына өзгертулер енгізу/жаңа шарт жасасу

+

5 000 KZT

8.1.4.

Кепіл берушіні өзгертуге келісім берілсе

+

100 000 KZT

8.1.5.

Клиент көрсеткен мекен-жай бойынша анықтамалар мен басқа да құжаттарды ұсыну

+

5 000 KZT

8.1.6.

Несие берешегінің бар (болмауы) туралы анықтаманы ұсыну

+

5 000 KZT

8.1.7.

Несие ісінен құжаттардың көшірмелерін беру
(1 бет)

+

300 KZT

8.2.

Несиелік есептерді алу үшін «Бірінші несиелік бюро» ЖШС-не сұрау салу бойынша комиссия

+

0 KZT

8.3.

Клиентті нотариалды куәландыру үшін кепіл құжаттарымен бірге алып жүру

+

50 000 KZT

8.4.

Несие шарттарын өзгерту:

+

8.4.1.

Қарыз алушының өтініші негізінде пайыз мөлшерін өзгерту

+

10 000 KZT

8.4.2.

Қарыз алушының өтініші негізінде өтеу кестесіне сәйкес төлем күнін өзгерту

+

10 000 KZT

8.4.3.

Қарыз алушының өтініші негізінде Банктік қарыз шарты бойынша несие мерзімін өзгерту

+

10 000 KZT

8.4.4.

Қарыз алушының өтініші негізінде банктік қарыз шарты бойынша тең қарыз алушыны алу/ауыстыру

+

10 000 KZT

8.4.5.

Кепіл берушіні ауыстыру

+

10 000 KZT

8.4.6.

Кепілді ауыстыру

+

10 000 KZT

8.5

Несиені қайта құрылымдау туралы өтінішті қарау

+

0.3%

10 000 KZT

8.6

Клиенттерге қайталама құжаттарды және қайталама шарттарды беру

+

5 000 KZT

8.7.

Банк қызметкерінің келісім-шарт жасауға
баруы:

 

8.7.1.

Қала ішіндегі

+

50 000 KZT

8.7.2.

Қала сырты

+

100 000 KZT

9.ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

IX.

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ және МОБИЛЬДІ ҚОСЫМША

 

9.1.

SMS-хабарламаларды алу үшін ұялы телефон нөмірін тіркеу – әрбір «Интернет-банк» пайдаланушысы үшін бір реттік кілті бар хабарламалар

+

0 KZT

9.1.1

Ай сайынғы абоненттік төлем

+

0 KZT

9.1.2

Маманды шақыруы

+

0 KZT

10.ҚАУІПСІЗ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРІ

МИНИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

МАКСИМАЛДЫ КОМИССИЯ СОМАСЫ

 

X

СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

 

10.1.

Шағын ұяшық

 

10.1.1.

1 жылға

+

60 000 KZT

10.2.

Орташа ұяшық

 

10.2.1.

1 жылға

+

80 000 KZT

10.3.

Үлкен ұяшық

 

10.3.1.

1 жылға

+

120 000 KZT

10.4.

Клиенттің кінәсінен кілт бұзылған немесе жоғалған кезде сейф ұяшығының құлпын ауыстыру үшін комиссия

+

25 000 KZT

10.5.

Клиенттің кінәсінен кілттің жоғалуына, құлыпты ауыстыруға байланысты шығындардың орнын толтыруға арналған кепілдік жарна

+

Кепілді жарна сейфтің көлемін ескере отырып, 1 жылға сейф үшін төлем мөлшерінде қабылданады. Кепілдік жағдайлар болмаса сейфті жалға беру шарты бұзылған кезде қайтарылады

 

 

 

11.БАНК КАРТАЛАРЫ

XI

БАНК КАРТАЛАРЫ

ҚҚС

 

 

PRESTİGE

BANKKART (ЖАЛАҚЫ КАРТАСЫ)

BANKKART (ДЕБЕТТІК КАРТА)

STANDART

11.1.

КАРТАҒА ЖЫЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

 

11.1.1.

1-ші жылға

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.1.2.

2-ші және одан кейінгі жылдарға

-

0 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

11.2.

КАРТАСЫН ҚАЙТА ШЫҒАРУ

 

11.2.1.

Клиенттің өтініші бойынша

-

2 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

11.2.2.

Мерзімі аяқталғаннан кейіна

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.2.3.

Банктің бастамасымен

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.3.

ҚОЛМАША АҚША АЛУ

 

11.3.1.

Қазақстан Республикасының банкоматтарында 500 000 теңгеге дейін

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.3.2.

Қазақстан Республикасындағы банкоматтарда 500 000 теңгеден астам

-

%1,50

%1,50

%1,50

11.3.3.

Қазақстан Республикасынан тыс басқа банктердің банкоматтарында

-

1.0%
(min. 1 000 KZT)

1.0%
(min. 1 000 KZT)

1.0%
(min. 1 000 KZT)

11.3.4.

Ziraat Bankası банкоматтарында

-

-   KZT

-   KZT

11.4

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

 

11.4.1.

Есепшотқа ақша аудару

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.2.

Картаны блоктау

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.3.

Сату және қызмет көрсету орындарында қызмет көрсету

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.4.

Банкомат арқылы балансты сұрау

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.5.

Банкомат арқылы шағын үзінді көшірмені сұраңыз

-

100 KZT

100 KZT

100 KZT

11.4.6.

PIN кодын өзгерту

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.7.

PIN код есептегішін қалпына келтіру

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.8.

Үзінді алу

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.4.9.

SMS банкинг (ай сайын)

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.5.

КАРТАДАН КАРТАҒА АУДАРУ

 

11.5.1.

KZI Bank карталары арасында

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.5.2.

Қазақстандық банк картасынан

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.5.3.

Қазақстандық банк картасына

-

250 KZT

250.00 KZT

250.00 KZT

11.5.4.

Шетелдік банк карталарына

-

1%
(min. 450 KZT)

1%
(min. 450 KZT)

1%
(min. 450 KZT)

11.6.

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГТЕГІ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

11.6.1.

Ағымдағы шоттан картаға

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.6.2.

Картадан ағымдағы шотқа

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT

11.6.3.

Карточкалық шоттан Қазақстан Республикасының басқа банкінің ағымдағы шотына

-

КЗИ Банк тарифтерінің 2.2. т. сәйкес
0.15%, мин. 150 KZT, макс. 1000 KZT

11.6.4.

Басқа банктік шоттан KZI Bank картасына аударым жасау

-

0 KZT

0 KZT

0 KZT