Комиссиялар және тарифтер

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 • Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді. 
 • Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша қосымша төленеді.
 • Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.
 • Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.
 • Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына өзгеріс енгізе алады.
 • Осы Тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы бойынша ұсталады операцияларды жасау күні бойынша ұсталады.
 • Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген. 
 • Осы Тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.

САЛЫМДАР БОЙЫНША СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ

Мерзімді Салым 

Мерзім 1 ай3 ай6 ай12 ай
 Теңге6.0%7.0%8.5%9.0%
ЖТСМ Теңге 6.2%7.2%8.7%9.0%
АҚШ доллар0.1%0.2%0.5%1.0%
ЖТСМ АҚШ доллар0.1%0.2%0.5%1.0%
Еуро0.1%0.2%0.3%0.5%
ЖТСМ Еуро0.1%0.2%0.3%0.5%

ЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері - +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

 • Салымның минималды сомасы: 360 000 теңге; 1 000 АҚШ доллары; 1 000 еуро.
 • Ішінара алу: көзделмеген.
 • Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу: сыйақының  мөлшерлемесі 0% құрайды.
 • Сыйақы мөлшерлемесі салымды орналастырудың толық мерзіміне салымдар бойынша белгіленеді. Икемді Депозит

Мерзім 1 ай3 ай6 ай12 ай
 Теңге5.5%6.0%7.0%8.5%
ЖТСМ Теңге 5.6%6.1%7.1%8.5%
АҚШ доллар0.1%0.1%0.4%0.8%
ЖТСМ АҚШ доллар0.1%0.1%0.4%0.8%
Еуро0.1%0.1%0.3%0.5%
ЖТСМ Еуро0.1%0.1%0.3%0.5%

ЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері - +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

 • Салымның минималды сомасы: 1 000 000 теңге; 3 000 АҚШ доллары; 2 000 еуро.
 • Ішінара алу: есеп шотында салымның ең төмен сомасы сақталған жағдайда жүзеге асырылады.
 • Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу: сыйақы ақшалай қаражатты нақты күнтізбелік күн санына негізделіп  жүргізіледі.
 • Сыйақы, салым мерзімінің соңында төленеді. Ай Сайын Пайыз Капиталдандыру Икемді Депозит

Мерзім 1 ай3 ай6 ай12 ай
 Теңге5.0%5.5%6.5%8.0%
ЖТСМ Теңге 5.1%5.6%6.7%8.3%
АҚШ доллар0.1%0.1%0.2%0.6%
ЖТСМ АҚШ доллар0.1%0.1%0.2%0.6%
Еуро0.1%0.1%0.2%0.4%
ЖТСМ Еуро0.1%0.1%0.2%0.4%

ЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері - +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

 • Салымның минималды сомасы: 1 000 000 теңге; 3 000 АҚШ доллары; 2 000 еуро.
 • Жүргізілген сыйақы, әр айдың соңында капиталдандырылады.
 • Ішінара алу: есеп шотында салымның ең төмен сомасы сақталған жағдайда жүзеге асырылады.
 • Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу: 30 күнге дейін – сыйақы  жүргізілмейді, 30 күннен аса, сыйақы ақшалай қаражаттың нақты күнтізбелік күн санына негізделіп жүргізіледі.Жинақ Cалым

Мерзім 3 ай6 ай12 ай24 ай
36 ай
 Теңге7.0%9.0%10.0%11.0%
11.0%
ЖТСМ Теңге 7.2%9.2%10.0%11.3%
11.4%
АҚШ доллар0.3%0.5%1.0%1.0%
1.0%
ЖТСМ АҚШ доллар0.3%0.5%1.0%1.0%
1.0%
Еуро0.1%0.3%0.8%1.0%
1.0%
ЖТСМ Еуро0.1%0.3%0.8%1.0%
1.0%

ЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері - +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

 • Салымның минималды сомасы: 400 000 теңге; 1 000 АҚШ доллары; 1 000 еуро.
 • Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі салымның барлық мерзіміне белгіленеді.
 • Сыйақы мерзім соңында төленеді.
 • Мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, есептелген сыйақы сомасыныңан 0,1% төленеді.