Комиссиялар және тарифтер

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді. 
  • Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша қосымша төленеді.
  • Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.
  • Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.
  • Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына өзгеріс енгізе алады.
  • Осы Тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы бойынша ұсталады операцияларды жасау күні бойынша ұсталады.
  • Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген. 
  • Осы Тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.

БАНК ШОТЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 I.

БАНК ШОТЫ

 

СТАНДАРТ

1.1.

АҒЫМДАҒЫ ШОТ

 

 

 

 

 

1.1.1

Ағымдағы банк шотын ашу

-

300 KZT

 

 

 

1.1.2

Ағымдағы банк шоттарын жабу

-

0 KZT

 

 

 

1.1.3

Бір ағымдағы банк шотын жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT

 

 

 

1.2.

МЕРЗІМДІ ШОТТАР

 

 

 

 

 

1.2.1

Мерзімді шот ашу

-

0 KZT

 

 

 

1.2.2

Мерзімді шотты жабу

-

0 KZT

 

 

 

1.2.3

Мерзімді шотты жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT

 

 

 

1.3.

КЕПІЛДІК ШОТТАРЫ

 

 

 

 

 

1.3.1

Резидент емес үшін

+

3 000 KZT

 

 

 

1.3.2

Жер қойнауын пайдаланушының мемлекеттік тарату қоры үшін

-

0 KZT

 

 

 

1.3.3

Қамтамасыз ету шоты (Кредит, кепілдік хат немесе аккредитив үшін)

+

2 000 KZT

 

 

 

1.4

Кепілдік шоты туралы анықтама

+

1 000 KZT

 

 

 

АҚША АУДАРЫМЫ KZT

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

II.

ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Банкішілік аударымдар

 

0 KZT

 

 

 

2.2.

Теңгедегі сыртқы трансферттер

 

 

 

 

 

2.2.1

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

-

Сомадан %0,3

250 KZT

3 000 KZT

2.2.2

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

-

2.2.3

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

-

2.2.4

Сағат 16:01-ден 18:00-ге дейін

-

-

2.3.

ҚР ішіндегі жедел режимдегі аударымдар (ГРОСС)

-

2.2.т.тарифі + 1 000 KZT

 

 

 

2.4

Төлем шарттарына өзгерістер енгізу

+

3 000 KZT

 

 

 

2.5

Төлем шарттарына өзгерістер енгізу

+

4 000 KZT

 

 

 

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

III.

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

 

 

 

 

 

3.1.

Банк ішілік аударымдар

 

0 KZT

 

 

 

3.2.

Халықаралық банкаралық аударымдар

 

 

 

 

 

3.2.1

SWIFT аударымдары

 

 

 

 

 

3.2.1.1

USD

-

-

Сомадан %0,35

20 USD

200 USD

3.2.1.2

EUR

-

-

20 EUR

200 EUR

3.2.1.3

GBP

-

-

30 GBP

150 GBP

3.2.1.4

RUB

-

-

1 000 RUB

5 000 RUB

3.2.1.5

TRY

-

-

5 000 KZT

30 000 KZT

3.2.2

Делдалдық банктің комиссиялары (OUR)

 

 

 

 

 

3.2.2.1

    USD

-

30 USD

 

 

 

3.2.2.2

    EUR

-

32 EUR

 

 

 

3.2.2.3

    RUB to Sberbank Clients

-

10 RUB

 

 

 

3.2.2.4

    RUB other Russia banks

-

30 RUB

 

 

 

3.2.2.5

    RUB (Halyk Bank üzerinden)

-

50 RUB

 

 

 

3.2.2.6

    RUB

-

 

0.1%

 

 

3.2.2.7

    GBP

-

50 GBP

 

 

 

3.2.2.8

    TRY

-

150 TRY

 

 

 

3.2.3

ZFG FX тобында

 

 

 

 

 

3.2.3.1

USD

-

15 USD

0.15%

5 USD

200 USD

3.2.3.2

EUR

-

15 USD

 

 

 

3.2.3.3

TRY

-

15 USD

 

 

 

3.3

Шетел валютасының шығыс аударымдарын түзету, қайтару және тергеу.

+

 

 

 

 

3.3.1

FX аударымдары

+

50 USD

 

 

 

3.3.2

RUB және TRY

+

75 USD

 

 

 

3.3.3

RUB және TRY іздеу

+

50 USD

 

 

 

3.4

Кіріс аударымдары

 

 

 

 

 

3.4.1

    Клиенттің шотына СКВ және ДВВ шетел валютасындағы кіріс аударымды есепке алу

-

 

1%

20 USD

100 USD

3.4.2

    Егер жоба жалақы жобасы болса, клиенттің шотына СКВ және ДВВ түріндегі шетел валютасындағы кіріс аударымды есепке алу.

-

 

0%

-

-

3.4.3

ЕСКЕРТПЕ: Шетелге шот ашпай жіберілген шетел валютасындағы аударымдар үшін Банктің комиссиясын төлеу бөлшек сандарды дөңгелектеу ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. (1 АҚШ доллары, 1 евро және т.б.)

 

 

 

 

 

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

IV.

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

 

 

 

 

 

4.1.1

SWIFT хабарламаларының көшірмелерін беру

+

 

 

 

 

4.1.1.1

Ақшаны аудару/қабылдау күні

+

600 KZT

 

 

 

4.1.1.2

1 айдан 1 жылға дейін

+

600 KZT

 

 

 

4.1.1.3

1 жылдан астам

+

1 000 KZT

 

 

 

4.2

Клиенттің шотынан үзінді көшірме беру

+

 

 

 

 

4.2.1

күнделікті

+

0 KZT

 

 

 

4.2.2

1 айға

+

0 KZT

 

 

 

4.2.3

Тұтынушының сұранысы бойынша (әр бет)

+

100 KZT

 

 

 

4.3

Тұруға ықтиярхат (виза) алу үшін шоттың болуы туралы анықтамаларды ұсыну

+

3 000 KZT

 

 

 

4.4

Кез келген куәліктің әрбір қосымша көшірмесі үшін

+

500 KZT

 

 

 

4.5.

Төлем құжаттарын дайындау

+

300 KZT

 

 

 

4.6

Мұрағаттағы құжаттардың көшірмесін беру

+

1 бет 1 000 KZT

 

 

 

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

V.

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

 

 

 

 

5.1

Валюта айырбастау

 

Операция жүргізу күнінде Банкпен белгіленген бағам бойынша

 

 

 

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VI.

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

 

 

 

 

6.1

Клиенттің шотынан қолма-қол ақшаны беру

 

 

 

 

 

6.1.1

Банк филиалдарынан теңгемен алынған қолма-қол ақшаны беру (филиалдар арасында)

-

 

0.5%

250 KZT

 

6.1.2

Банк филиалдарынан алынған қолма-қол ақшаны валютамен алу (филиалдар арасында)

-

 

0.5%

10 USD

 

6.1.3

Басқа банктерден теңгемен алынған қолма-қол ақшаны беру

-

 

0.35%

350 KZT

 

6.1.4

    Басқа банктерден алынған қолма-қол ақшаны валютада алу

-

 

1%

20 USD

 

6.1.5

    Қолма-қол ақшаны алу, алдын ала өтінішсіз 1 млн теңгеден астам

-

 

0.5%

 

 

6.1.6.

Қолма-қол ақшамен несие беру

-

0 KZT

 

 

 

6.1.7

Қолма-қол ақшаны алу, басқа теңге филиалдарынан сұрау бойынша (шот арқылы)

 

 

0.15%

200 KZT

 

6.1.8

Қолма-қол ақшаны алу, басқа филиалдардан шетел валютасындағы сұрау бойынша (шот арқылы)

 

 

0.15%

200 KZT

 

6.2

Қолма-қол ақшаны қабылдау

-

0 KZT

 

 

 

6.3

Ірі номиналдағы банкноттарды және монеталарды кішігірім ақшаға айырбастау және керісінше, егер Банктің мүмкіндігі болса

-

 

0.3%

500 KZT

 

6.4

Клиенттің өтініші бойынша ақшаны қайта есептеу

 

 

0.5%

500 KZT

 

ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VII.

ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ (шартты депозиттерді қоса алғанда)

 

 

 

 

 

7.1.

Қолма-қол ақшаны қабылдау және алу

-

0 KZT

 

 

 

7.2.

Кепілді депозит ашу үшін комиссия (несие, кепілдік хат және аккредитив түрінде).

-

0 KZT

 

 

 

НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША КОМИССИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VIII. 

НЕСИЕ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША КОМИССИЯЛАР

 

Жедел режимде (24 сағат ішінде)- екі еселі тариф 

8.1.

Банктік несиені беру

 

 

 

 

 

8.1.1.

теңгемен несие бергені үшін комиссия

-

0 KZT

 

 

 

8.1.2.

FX несие комиссиясы

-

0 KZT

 

 

 

8.1.3.

Кепіл шартына өзгертулер енгізу/жаңа шарт жасасу

+

10 000 KZT

 

 

 

8.1.4.

ZFG FX тобында

+

100 000 KZT

 

 

 

8.1.5

Клиент көрсеткен мекен-жай бойынша анықтамалар мен басқа да құжаттарды ұсыну

+

5 000 KZT

 

 

 

8.1.6

Несие берешегінің бар (болмауы) туралы анықтаманы ұсыну

+

2 000 KZT

 

 

 

8.1.7

Несие ісінен құжаттардың көшірмелерін беру

+

1 бет 200 KZT

 

 

 

8.2

Несиелік есептерді алу үшін «Бірінші несиелік бюро» ЖШС-не сұрау салу бойынша комиссия

+

2 000 KZT

 

 

 

8.3

Клиентті нотариалды куәландыру үшін кепіл құжаттарымен бірге алып жүру

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4

Несие шарттарын өзгерту

+

 

 

 

 

8.4.1.

Қарыз алушының өтініші негізінде өтеу кестесіне сәйкес төлем күнін өзгерту

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4.2.

Қарыз алушының өтініші негізінде Банктік қарыз шарты бойынша несие валютасын өзгерту

+

 

1%

10 000 KZT

 

8.4.3.

Қарыз алушының өтініші негізінде өтеу кестесіне сәйкес төлем күнін өзгерту

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4.4.

Қарыз алушының өтініші негізінде Банктік қарыз шарты бойынша несие мерзімін өзгерту

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4.5.

қарыз алушының өтініші негізінде банктік қарыз шарты бойынша тең қарыз алушыны алу/ауыстыру

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4.6.

Қарыз алушының өтініші негізінде банктік қарыз шарты бойынша кепіл берушіні ауыстыру

+

5 000 KZT

 

 

 

8.4.7.

Қарыз алушының өтініші негізінде берілген банктік несиеге қызмет көрсету шеңберінде кепілді ауыстыру

+

5 000 KZT

 

 

 

8.5

Несиені қайта құрылымдау туралы өтінішті қарау

+

0 KZT

 

 

 

8.6

Клиенттерге қайталама құжаттарды және қайталама шарттарды беру

+

20 000 KZT

 

 

 

8.7

Банк (Несие департаменті) қызметкерінің клиенттің өтініші бойынша келісім-шарттар мен басқа да құжаттарға қол қою үшін Банктің көлік құралдарында кетуі

+

қала ішінде 20 000 KZT /
қаладан тыс 30 000 KZT

 

 

 

ПОС ТЕРМИНАЛ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

IX.

POS-ТЕРМИНАЛ

 

 

 

 

 

9.1.

Несие картасынан қолма-қол ақша алу

 

 

 

 

 

9.1.1

KZT

-

 

сомадан 1%

 

 

9.1.2

FX

-

 

сомадан 2%

 

 

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

X.

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

 

 

 

 

 

10.1

Token тіркеу және алу

+

10 000 KZT

 

 

 

10.2

SMS-хабарламаларды алу үшін ұялы телефон нөмірін тіркеу – әрбір «Интернет-банк» пайдаланушысы үшін бір реттік кілті бар хабарламалар

+

2 000 KZT

 

 

 

10.3

Ай сайынғы абоненттік төлем

+

0 KZT

 

 

 

10.4

Маманды шақыруы

+

5 000 KZT

 

 

 

ҚАУІПСІЗ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

XI.

СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

 

 

 

 

 

11.1.

Шағын ұяшық

 

 

 

 

 

11.1.1

ең төменгі мерзім - 1 ай

+

3 000 KZT

 

 

 

11.1.2

1 жылға

+

30 000 KZT

 

 

 

11.2.

Орташа ұяшық

 

 

 

 

 

11.2.1

ең төменгі мерзім - 1 ай

+

4 600 KZT

 

 

 

11.2.2

1 жылға

+

48 000 KZT

 

 

 

11.3.

Үлкен ұяшық

 

 

 

 

 

11.3.1

ең төменгі мерзім - 1 ай

+

6 000 KZT

 

 

 

11.3.2

1 жылға

+

72 000 KZT

 

 

 

11.4.

Клиенттің кінәсінен кілттің жоғалуына, құлыпты ауыстыруға байланысты шығындардың орнын толтыруға арналған кепілдік жарна

+

15 000 KZT

 

 

 

БАНК КАРТЛАРЫ

ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

BANKKART (ЖАЛАҚЫ КАРТАСЫ)

BANKKART

BANKKART PRESTİGE

I. КАРТАҒА ЖЫЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1.1. 1-ші жылға

0 теңге

0 теңге

4 000 тенге

1.2. 2-ші және одан кейінгі жылдарға

0 теңге

500 тенге

2 000 тенге

II. КАРТАСЫН ҚАЙТА ШЫҒАРУ

2.1. Клиенттің өтініші бойынша

1 000 теңге

2 000 теңге

2 000 теңге

2.2. Мерзімі аяқталғаннан кейін

0 теңге

0 теңге

0 теңге

2.3. Банктің бастамасымен

0 теңге

0 теңге

0 теңге

III. ҚОЛМАША АҚША АЛУ

3.1. Қазақстан Республикасының банкоматтарында 300 000 теңгеге дейін

0 теңге

0 теңге

Қазақстан Республикасының банкоматтарында 500 000 теңгеге дейін – 0 теңге

3.2. Қазақстан Республикасындағы банкоматтарда 300 000 теңгеден астам

1.50%

1.50%

Қазақстан Республикасының банкоматтарында 500 000 теңгеден жоғары – 1,5%

3.3. Қазақстан Республикасынан тыс басқа банктердің банкоматтарында

1,5% (мин. 1000 теңге)

1,5% (мин. 1000 теңге)

сомадан 0% - айына 500 000 теңгеге дейін,

соманың 1% - айына 500 000 теңгеден 2 000 000 теңгеге дейін,

Айына 2 000 000 теңгеден жоғары 3% (басқа валютадағы баламасы)

3.4. Ziraat Bankası банкоматтарында

500 теңге

500 теңге

500 теңге

IV. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

4.1. Есепшотқа ақша аудару

0 теңге

0 теңге

0 теңге

4.2. Картаны блоктау

0 теңге

0 теңге

0 теңге

4.3. Сату және қызмет көрсету орындарында қызмет көрсету

0 теңге

0 теңге

0 теңге

4.4. Банкомат арқылы балансты сұрау

50 теңге

50 теңге

50 теңге

4.5. Банкомат арқылы шағын үзінді көшірмені сұраңыз

100 теңге

100 теңге

100 теңге

4.6. PIN кодын өзгерту

300 теңге

300 теңге

300 теңге

4.7. PIN код есептегішін қалпына келтіру

0 теңге

200 теңге

200 теңге

4.8. Үзінді алу

0 теңге

0 теңге

0 теңге

4.9. SMS банкинг (ай сайын)

0 теңге

200 теңге

200 теңге

V. КАРТАДАН КАРТАҒА АУДАРУ

5.1. KZI Bank карталары арасында

0 теңге

0 теңге

0 теңге

5.2. Қазақстандық банк картасынан

0 теңге

0 теңге

0 теңге

5.3. Қазақстандық банк картасына*

0%

0%

0%

5.4. Шетелдік банк карталарына

1% (мин. 450 теңге)

1% (мин. 450 теңге)

1% (мин. 450 теңге)

VI. КАРТАДАН АҒЫМДАҒЫ ШОТҚА АУДАРЫМДАР (ИНТЕРНЕТ БАНКИНГТЕ)

6.1. Ағымдағы шоттан картаға

0 теңге

0 теңге

0 теңге

6.2. Картадан ағымдағы шотқа

0 теңге

0 теңге

0 теңге

6.3. Карточкалық шоттан Қазақстан Республикасының басқа банкінің ағымдағы шотына

KZI Bank тарифтеріне сәйкес, 2.2.

6.4. Басқа банктің ағымдағы шотынан KZI Bank карточкалық шотына несие беру

0 теңге

0 теңге

0 теңге