Депозиттер

1. Сыйақы мөлшерлемесі салымды орналастырудың толық мерзімінде салымдар бойынша белгіленеді.

2. Салымды автоматты түрде капитализацияландыру арқылы ұзартуға болады. Автоматты түрде ұзарту салым Шартының балама мерзіміне, ұзарту күнінде  салымның осы түрі үшін Банк тарифтерімен белгіленген  сыйақы мөлшерлемесімен 6 (алты) реттен аспай жүзеге асырылады.

3. «KZI Bank» ЕБ» АҚ Басқармасымен бекітілген 04.11.2022 No 58 хаттама және 07.11.2022 бастап қолданысқа енгізіледі.


Мерзімді Салым

Мерзімі

1 ай

3 ай

6 ай

12 ай

Ең төмен сомасы

Қосымша жарнаның ең төмен сомасы

Теңге

  8.0%

  9.0%

  10.0%

   14.0%

360 000

360 000

ЖТСМ Теңге (8.3%-дан бастап 14.0%-ға дейін)

    8.3%

    9.3%

  10.3%

    14.0%АҚШ доллары

   0.1%

   0.3%

 0.7%

   1.5%

1 000

1 000

ЖТСМ АҚШ доллары (0.1%-дан бастап 1.5%-ға дейін)

     0.1%

     0.3%

     0.7%

    1.5%Евро

      0.1%
      0.2%
      0.3%
     0.8%
  1 000
   1 000

ЖТСМ Евро  (0.1%-дан бастап 0.8%-ға дейін)

     0.1%

       0.2%

      0.3%

    0.8%


 ЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері. +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

Ішінара алу рұқсат етілмейді.

Есептелінетін сыйақы мөлшері мерзімінің соңында капиталдандырылады.

Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, сыйақы есептелмейді.

Ай сайынғы капиталдандырумен икемді депозиті

Мерзімі

1 ай

3 ай

6 ай

12 ай

Ең төмен сомасы

Қосымша жарнаның ең төмен сомасы

Теңге

7.0%

8.0%

10.0%

12.5%

1 000 000

500 000

ЖТСМ Тенге (7.2%-дан 13.2%-ға дейін)

         7.2%
        8.3%
         10.5%
       13.2%


АҚШ доллары

0.1%

0.3%

0.5%

1.0%

3 000

1 000

ЖТСМ АҚШ доллары (0.1%-дан 1.0%-ға дейін)

         0.1%
        0.3%
        0.5%
        1.0%


Евро

0.1%

0.2%

0.3%

0.5%

3 000

1 000

ЖТСМ Евро (0.1%-дан 0.5%-ға дейін)

         0.1%
        0.2%
         0.3%
       0.5%


ТЖТСМ - Жылдық Тиімді Сыйақы Мөлшері. +/- 0.1% ауытқу болу мүмкін.

Ерекше шарттар:

Есептелінетін сыйақы мөлшері әр айдың соңында капиталдандырылады.

Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда салымның нақты мерзіміне сыйақы есептеледі.

Салымның ең төмен сомасы сақталған жағдайда ішінара алуға рұқсат беріледі.