Комиссиялар және тарифтер

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді. 
  • Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша қосымша төленеді.
  • Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.
  • Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.
  • Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына өзгеріс енгізе алады.
  • Осы тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы бойынша ұсталады операцияларды жасау күні бойынша ұсталады.
  • Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген. 
  • Осы тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.

БАНК ШОТЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

I.

БАНК ШОТЫ

 

СТАНДАРТ

1.1

АҒЫМДАҒЫ ШОТ

 

 

 

 

 

1.1.1

Ағымдағы банк шотын ашу

-

3 000 KZT

 

 

 

1.1.2

Ағымдағы банк шоттарын жабу

-

3 000 KZT

 

 

 

1.1.3

Бір ағымдағы банк шотын жүргізу (ай сайын)

-

500 KZT

 

 

 

1.2

МЕРЗІМДІ ШОТТАР

 

 

 

 

 

1.2.1

Мерзімді шот ашу

-

0 KZT

 

 

 

1.2.2

Мерзімді шотты жабу

-

0 KZT

 

 

 

1.2.3

Мерзімді шотты жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT

 

 

 

1.3

ЭСКРОУ ШОТ

 

 

 

 

 

1.3.1

Эскроу шотын ашу

-

15 000 KZT

 

 

 

1.3.2

Эскроу шотты жабу

-

5 000 KZT

 

 

 

1.3.3

Эскроу шотты жүргізу (ай сайын)

-

1 000 KZT

 

 

 

1.4

КОРРЕСПОНДЕНТТІК ШОТТАР

 

 

 

 

 

1.4.1

Лоро шотын ашу

-

10 000 KZT

 

 

 

1.4.2

Лоро шотын жабу

-

5 000 KZT

 

 

 

1.4.3

Лоро шотты жүргізу (ай сайын)

-

1 000 KZT

 

 

 

1.4.4

Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарға сыйақы есептеу

 

уағдаластық бойынша

 

 

 

1.4.5

Шот бойынша үзінді көшірмелер беру

 

0 KZT

 

 

 

1.4.6

Үзінді көшірмелер мен басқа да құжаттардың телнұсқаларын беру

+

1 500 KZT

 

 

 

1.5

КЕПІЛДІК ШОТТАРЫ

 

 

 

 

 

1.5.1

Резидент емес үшін

+

3 000 KZT

 

 

 

1.5.2

Жер қойнауын пайдаланушының мемлекеттік тарату қоры үшін

+

2 000 KZT

 

 

 

1.5.3

Қамтамасыз ету шоты (Кредит, кепілдік хат немесе аккредитив үшін)

+

0 KZT

 

 

 

1.5.4

Кепілдік шоты туралы анықтама

+

2 000 KZT

 

 

 

1.6

Ағымдағы / мерзімді шоттар туралы анықтама

+

500 KZT

 

 

 

1.7

Шот шартына өзгерістер енгізу

+

2 000 KZT

 

 

 

АҚША АУДАРЫМЫ KZT

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

II.

ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМЫ

 

 

 

 

 

2.1

Банкішілік аударымдар

 

 

 

 

 

2.1.1

Бір клиенттің шоттары арасында

-

0 KZT

 

 

 

2.1.2

Банктің басқа клиенттерінің пайдасына

-

150 KZT

 

 

 

2.2

ҚР ІШІНДЕГІ АУДАРЫМДАР ТЕҢГЕМЕН

 

 

 

 

 

2.2.1

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

 

0.2%

250 KZT

1 200 KZT

2.2.2

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

 

0.2%

350 KZT

1 300 KZT

2.2.3

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

1 800 KZT

 

 

 

2.2.4

Сағат 16:01-ден 18:00-ге дейін

-

2 500 KZT

 

 

 

2.3

ҚР ішіндегі жедел режимдегі аударымдар (ГРОСС)

-

2.2. пункт + 1 500 KZT

 

 

 

2.4

Интернет-банк арқылы теңгедегі аударымдар

 

 

 

 

 

2.4.1

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

 

0.1%

100 KZT

500 KZT

2.4.2

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

 

2.4.3

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

 

2.4.4

16.01 кейін банктің техникалық мүмкіндігі кезінде

-

 

2.5

Автоматты төлем тапсырмасы (ай сайын)

-

1 000 KZT

 

 

 

2.6

Клиент тізімді қағаз тасығышта ұсынған кезде зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша тізімді қалыптастыру (әрбір адам үшін)

+

500 KZT

 

 

 

2.7

Төлем шарттарын анықтау, өзгерту

+

3 000 KZT

 

 

 

2.8

Кіріс ақша аударымы

-

-

 

 

 

2.9

Теңгемен халықаралық аударым

-

 

0.25%

3 000 KZT

10 000 KZT

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

III.

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

 

 

 

 

 

3.1

Шетел валютасындағы банкішілік аударымдар

-

0 USD

 

 

 

3.2

Ішкі / Халықаралық банкаралық ақша аударымы

-

 

 

 

 

3.2.1

SWIFT аудармасы

 

 

 

 

 

3.2.1.1

USD

-

 

0.4%

50 USD

500 USD

3.2.1.2

EUR

-

 

0.4%

40 EUR

400 EUR

3.2.1.3

GBP

-

 

0.4%

30 GBP

250 GBP

3.2.1.4

RUB

-

 

0.4%

20 USD

100 USD

3.2.1.5

TRY

-

 

0.4%

6 000 KZT

50 000 KZT

3.2.2

Делдал банк комиссиясы (OUR)

 

 

 

 

 

3.2.2.1

USD

-

30 USD

 

 

 

3.2.2.2

EUR

-

32 EUR

 

 

 

3.2.2.3

RUB (Halyk Bank арқылы)

-

50 RUB

 

 

 

3.2.2.4

RUB

-

 

0.1%

 

 

3.2.2.5

GBP

-

50 GBP

 

 

 

3.2.2.6

TRY

-

150 TRY

 

 

 

3.2.3

ZFG FX тобында

 

 

 

 

 

3.2.3.1

Желі ішінде T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (TÜRKİYE)

-

 

0.15%

5 USD

200 USD

3.2.3.2

Желі ішінде Ziraat Bank Özbekistan A.Ş. (ÖZBEKİSTAN)

-

5 USD

 

 

 

3.2.3.3

ZFG желісіндегі қалған банктер

-

 

0.15%

5 USD

200 USD

3.3

Шетел валютасындағы шығыс/кіріс аударымдарын түзету, қайтару және тексеру жүргізу

 

 

 

 

 

3.3.1

Валюталық аударымдар

+

50 USD

 

 

 

3.3.2

RUB және TRY

+

75 USD

 

 

 

3.3.3

RUB және TRY тергеу

+

50 USD

 

 

 

3.4

Кіріс ақша аударымы

 

 

 

 

 

3.4.1

Шотқа шетел валютасындағы кіріс аударымдарын есептеу.

-

0 USD

 

 

 

3.5

LORO шоттар бойынша есеп айырысу операциялары

 

 

 

 

 

3.5.1

Банкаралық аударымдар

-

 

 

 

 

3.5.2

КZT

-

1 000 KZT

 

 

 

3.5.3

USD

-

50 USD

 

 

 

3.5.4

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына теңгемен жасалатын төлемдер

-

 

 

 

 

3.5.5

- банктің операциялық күні ішіндегі төлемдер

-

1 200 KZT

 

 

 

3.5.6

- шартта белгіленген операциялық уақыт ішіндегі мерзімді төлемдер (шарттағы өзгерістерді ескере отырып)

-

2 500 KZT

 

 

 

3.5.7

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына шетел валютасындағы төлемдер

-

 

 

 

 

3.5.8

 - опциясы бар "BEN"

-

25 USD

 

 

 

3.5.9

 - «OUR» опциясымен

-

60 USD

 

 

 

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

IV.

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

 

 

 

 

 

4.1

Шетел валютасындағы шығыс/кіріс аударымдары бойынша SWIFT хабарламаларының көшірмелерін қағаз тасымалдағышта беру

 

 

 

 

 

4.1.1

SWIFT растау

 

 

 

 

 

4.1.1.1

ақша аударымын жүзеге асыру / түскен күні

+

600 KZT

 

 

 

4.1.1.2

1 айдан жоғары 1 жылға дейін

+

600 KZT

 

 

 

4.1.1.3

1 жылдан жоғары

+

600 KZT

 

 

 

4.1.2

SWİFT MT.

 

 

 

 

 

4.1.2.1

MT 799 жіберу (әр хабарлама үшін)

-

8 000 KZT

 

 

 

4.1.2.2

MT 101 төлем тапсырмасы (ай сайын)

-

5 000 KZT

 

 

 

4.1.2.3

MT 940 үзінді (ай сайын)

-

8 000 KZT

 

 

 

4.2

Клиенттің шоты бойынша мәліметтер (үзінді-көшірме) беру

 

 

 

 

 

4.2.1

күн сайын

+

0 KZT

 

 

 

4.2.2

1 ай үшін

+

0 KZT

 

 

 

4.2.3

Клиенттің сұрауы бойынша (бір парақ үшін)

+

100 KZT

 

 

 

4.3

Шоттағы қалдық және/немесе транзакция туралы анықтама

+

1 000 KZT

 

 

 

4.4

Ай сайын бір жылға дейінгі шоттар бойынша айналымдар туралы анықтамалар беру

+

1 000 KZT

 

 

 

4.5

Ай сайын бір жылдан астам шоттар бойынша айналымдар туралы анықтамалар беру

+

1 500 KZT

 

 

 

4.6

Тендерге қатысу үшін клиенттердің талабы бойынша анықтамалар беру

+

1 500 KZT

 

 

 

4.7

Кез келген анықтаманың әрбір қосымша данасы үшін

+

500 KZT

 

 

 

4.8

Аудиторлық компаниялар үшін мәліметтер беру

+

10 000 KZT

 

 

 

4.9

ЕДБ сұрауы бойынша аудиторлық компаниялар үшін мәліметтер ұсыну

+

10 000 KZT

 

 

 

4.10

Төлем тапсырмасын теру (1 дана)

+

1 000 KZT

 

 

 

4.11

Мұрағаттан құжаттардың көшірмесін ұсыну (1 парақ үшін)

+

500 KZT

 

 

 

4.12

Клиент досьесінен құжаттардың көшірмелерін беру (1 парақ үшін)

+

300 KZT

 

 

 

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

V.

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

 

 

 

 

5.1

Валютаны айырбастау

-

Комиссиясыз.
банк операция жүргізу күніне белгілеген бағам бойынша

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VI.

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

 

 

 

 

6.1

Қолма-қол ақша беру

 

 

 

 

 

6.1.1

Теңгемен алынған аударым (филиалдар арасында)

-

 

0.2%

250 KZT

 

6.1.2

FX-ке (филиалдар арасында)аударылған

-

 

0.5%

20 USD

 

6.1.3

Кепілдік шотынан

-

0 KZT

 

 

 

6.1.4

Мерзімді шоттан

-

0 KZT

 

 

 

6.1.5

Басқа банктерден теңгемен келіп түскен қолма-қол ақша беру

-

 

0.4%

350 KZT

 

6.1.6

Басқа банктерден келіп түскен қолма-қол ақшаны FX-ке беру

-

 

1.0%

20 USD

 

6.1.7

Басқа филиалдардан сұрау салу бойынша қолма-қол ақша беру (тура шот)

-

 

0.1%

200 KZT

 

6.1.8

Сұрау салу бойынша басқа филиалдардан шетел валютасында қолма-қол ақша беру (тура шот)

-

 

0.5%

200 KZT

 

6.2

POS арқылы несие картасынан қолма-қол ақша алу

 

 

 

 

 

6.2.1

KZT

-

 

1.0%

 

 

6.2.2

FX

-

 

2.0%

 

 

6.3

Қолма-қол ақша енгізу

 

 

 

 

 

6.3.1

KZT

-

 

0.15%

200 KZT

 

6.3.2

FX

-

0 USD

 

 

 

6.4

Банк мүмкіндігі болған жағдайда ірі бағалы банкноттар мен монеталарды ұсаққа айырбастау және керісінше

-

 

0.5%

500 KZT

 

6.5

Чек кітапшасы (25 бет)

+

5 000 KZT

 

 

 

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VII.

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

 

 

 

 

 

7.1

Валюталық шарттарды өңдеу және келісімшарттың есептік нөмірін беру

+

5 000 KZT

 

 

 

7.2

Клиенттерге УНК бойынша төлемдер туралы анықтамаларды ҚҚС есебімен беру

 

 

 

 

 

7.2.1

қолданыстағы құжаттар бойынша

+

2 500 KZT

 

 

 

7.2.2

жабық дерекнама бойынша

+

3 500 KZT

 

 

 

7.3

Валюталық шарттарды өңдеу және ҚҚС-ты ескере отырып, басқа банктен ауысқан кезде келісімшарттың есептік нөмірін беру

+

5 000 KZT

 

 

 

7.4

Басқа банкке қызмет көрсетуге ауысуына байланысты келісімшартты есептік тіркеуден шығару

+

15 000 KZT

 

 

 

7.5

УНК-ті шұғыл режимде ресімдеу

+

7.1., 7.3., 7.4. пункт + 10 000 KZT

 

 

 

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

VIII.

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

 

 

 

 

 

8.1

ҚҚС есебімен Token тіркеу және алу

+

10 000 KZT

 

 

 

8.2

Пайдаланушының әрбір "Интернет Банкі" үшін бір реттік кілті бар SMS – хабарлама алу үшін ұялы телефон нөмірін тіркеу. ҚҚС-ты ескере отырып

+

2 000 KZT

 

 

 

8.3

Ай сайынғы абоненттік төлем. ҚҚС-ты ескере отырып

+

0 KZT

 

 

 

8.4

Маманды шақыру. ҚҚС-ты ескере отырып

+

5 000 KZT

 

 

 

ҚАУІПСІЗ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

IX.

СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

 

 

 

 

 

9.1

Ұяшық кішкентай. ҚҚС-ты ескере отырып

+

 

 

 

 

9.1.1

Мин. мерзімі-1 ай 1

+

4 000 KZT

 

 

 

9.1.2

1 жылға

+

40 000 KZT

 

 

 

9.2

Ұяшық орташа. ҚҚС-ты ескере отырып

+

 

 

 

 

9.2.1

Мин. мерзімі-1 ай 1

+

5 000 KZT

 

 

 

9.2.2

1 жылға

+

50 000 KZT

 

 

 

9.3

Ұяшық үлкен. ҚҚС-ты ескере отырып

+

 

 

 

 

9.3.1

Мин. мерзімі-1 ай 1

+

7 000 KZT

 

 

 

9.3.2

1 жылға

+

72 000 KZT

 

 

 

9.4

Клиенттің кінәсінен кілт бұзылған немесе жоғалған кезде сейф ұяшығының құлпын ауыстыру үшін Комиссия. ҚҚС есебімен

+

20 000 KZT

 

 

 

НЕСИЕ КОМИССИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

X.

КРЕДИТТІК КОМИССИЯЛАР

 

 

 

 

 

10.1

Кредит бергені үшін Комиссия:

 

 

 

 

 

10.1.1

KZT

 

 

 

 

 

10.1.1.1

1 жылға дейін

-

 

0.3%

10 000 KZT

 

10.1.1.2

1 жастан 3 жасқа дейін

-

 

0.5%

10 000 KZT

 

10.1.1.3

3 жылдан астам

-

 

1%

10 000 KZT

 

10.1.2

FX

 

 

 

 

 

10.1.2.1

1 жылға дейін

-

 

0.2%

30 EUR/USD

 

10.1.2.2

1 жастан 3 жасқа дейін

-

 

0.4%

30 EUR/USD

 

10.1.2.3

3 жылдан астам

-

 

0.7%

30 EUR/USD

 

10.2

Мерзімінен бұрын жабу комиссиясы

 

 

 

 

 

10.2.1

Қысқа мерзімді кредиттер (алғашқы 6 ай ішінде)

-

 

2.0%

 

 

10.2.2

Қысқа мерзімді кредиттер (6 айдан кейін)

-

 

0.0%

 

 

10.2.3

Ұзақ мерзімді кредит (12 айға дейін)

-

 

2.0%

 

 

10.2.4

Ұзақ мерзімді несие (12 айдан кейін)

-

 

0.0%

 

 

10.3

Кепіл шартына өзгерістер енгізу / ҚҚС есебімен жаңа шартты дайындау

+

15 000 KZT

 

 

 

10.4

Кепіл берушіні ауыстыру

+

100 000 KZT

 

 

 

10.5

Құзыретті органдар үшін құжаттарды беру (клиенттің сұратуы бойынша)

+

10 000 KZT

 

 

 

10.6

ҚҚС есебімен несиелік берешек туралы құжат

+

3 000 KZT

 

 

 

10.7

Несие құжаттамасынан құжаттың көшірмесі. (1 парақ)

+

 400 KZT

 

 

 

10.8

Ниет хаты

+

25 000 KZT

 

 

 

10.9

БКБ-ға ҚҚС-ты ескере отырып сұрау салу.

+

5 000 KZT

 

 

 

10.10

Клиенттің сұрауы бойынша персоналдың нотариусқа кетуі

+

20 000 KZT

 

 

 

10.11

Кредит беру шарттарын өзгерту

+

5 000 KZT

 

 

 

10.12

Кепілді ауыстыру

+

20 000 KZT

 

 

 

10.13

ҚҚС есебімен несиені қайта құрылымдау

+

100 000 KZT

 

 

 

10.14

ҚҚС-ты ескере отырып, дерекнамадан шарттың көшірмесі

+

 400 KZT

 

 

 

10.15

ҚҚС-ты ескере отырып, шарттарға қол қою үшін банк персоналының автокөлікке шығуы (клиенттің сұратуы бойынша)

 

 

 

 

 

10.15.1

Қала ішіндегі

+

20 000 KZT

 

 

 

10.15.2

Қала сырты

+

50 000 KZT

 

 

 

10.16

Жобалар мен несие құжаттамасына шолу және талдау

+

 

1.0%

 

 

10.17

Даму қаражаты есебінен теңгемен қарыз бергені үшін Комиссия:

 

 

 

 

 

10.17.1

1 жылға дейінгі мерзімге

 

 

0.3%

10 000 KZT

 

10.17.2

1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге

 

 

0.5%

10 000 KZT

 

10.17.3

Мерзімі 3 жылдан жоғары

 

 

1.0%

10 000 KZT

 

10.18

Үй бойынша қарыз алушының бастамасы бойынша қарыз шарттарының өзгеруі

 

 

0.25%

 

 

10.19

Банк талап ететін ақпаратты және/немесе құжаттарды уақтылы ұсынбағаны үшін айыппұл (әрбір жағдай үшін) ДАМУ

 

10 МРП

 

 

 

10.20

ДАМУ қаражаты есебінен қарызды мақсатсыз пайдаланғаны үшін айыппұл

 

 

5.0%

 

 

10.21

Даму қаражаты есебінен кредит желісінің лимитін уақтылы игермегені үшін айыппұл (қарыздың игерілмеген бөлігінен)

 

 

5.0%

 

 

10.22

Негізгі борышты уақтылы өтемегені және даму қаражаты есебінен қарыз сыйақысы үшін өсімпұл

 

 

*30 күнге дейін -1.25% сыйақы мөлшерлемесі,
* 60 күнге дейін – 1.50% сыйақы мөлшерлемесі
* 90 күнге дейін - 1.75% сыйақы мөлшерлемесі,
* 91 күннен бастап – 2.00% сыйақы мөлшерлемесі

 

 

10.23

Даму қаражаты бойынша мерзімдерді бұзғаны үшін өсімпұл: - кепілмен қамтамасыз етуді ресімдеу; - кепіл мүлкін уақтылы бермеу;
- кепіл затын ауыстыру мерзімін бұзу; - сақтандыру; - кепіл затын жыл сайын кейіннен бағалау.

 

 

Әрбір бұзушылық күні үшін қарыз сомасының 0,1% - ы, бірақ қарыз сомасының 5% - ынан аспайды

 

 

10.24

Кепіл мүлкінің сақталуын қамтамасыз етпегені/ меншік құқығын тоқтатқаны, ДАМУ бойынша кепіл шартын бұза отырып кепіл нысанасымен мәмілелер жасағаны үшін айыппұл

 

 

Кепіл құнының 10%

 

 

10.25

Үй бойынша қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активтерді мақсатсыз пайдаланғаны үшін айыппұл

 

 

Қарыз қаражатын мақсатсыз пайдалану сомасының 5% - ы.

 

 

БАНК КЕПІЛДІГІ БОЙЫНША КОМИССИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

XI.

Банк кепілдіктері жөніндегі комиссиялар

 

 

 

 

 

11.1

Аванстық және шартты қамтамасыз ету банктік кепілдіктер

 

 

тоқсан

 

 

11.1.1

Қолма-қол ақша немесе қарсы кепілдік

-

 

0.3% - 1.0%

10 000 KZT

1.0%

11.1.2

Басқа қамту

-

 

0.5% - 1.5%

10 000 KZT

1.5%

11.1.3

Мерзімінен бұрын бұзу

-

 

0.1%

30 000 KZT

 

11.2

Тендерлік кепілдіктер

 

 

 

 

 

11.2.1

Қолма-қол ақша немесе қарсы кепілдік

-

 

0.3% - 1.0%

10 000 KZT

1.0%

11.2.2

Басқа қамту

-

 

0.5% - 1.5%

10 000 KZT

1.0%

11.2.3

Өтеу мерзімі басталғанға дейін күші жойылған

-

0 KZT

0.1%

 

 

11.3

Кепілдік бойынша хабарлама үшін Комиссия

+

 

0.2%

40 000 KZT

400 000 KZT

11.4

ҚҚС есебімен шарттардың өзгеруі

+

20 000 KZT

 

 

 

11.5

ҚҚС есебімен кепілдік хат туралы ақпарат
(Алушының қалауы бойынша)

+

15 000 KZT

 

 

 

11.6

Екінші көшірме ҚҚС есебімен

+

80 000 KZT

 

 

 

11.7

ҚҚС-ты ескере отырып, жеделдетілген шығару (24 сағат ішінде)

+

20 000 KZT