Комиссиялар және тарифтер

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  • Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді. 
  • Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша қосымша төленеді.
  • Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.
  • Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.
  • Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына өзгеріс енгізе алады.
  • Осы тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы бойынша ұсталады операцияларды жасау күні бойынша ұсталады.
  • Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген. 
  • Осы тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.
  • Осы тарифтерде көрсетілген комиссиялар мен банк қызметтеріне ставкалар Директорлар кеңесінің 29.02.2024 жылғы №995 шешімімен бекітілген және 1 сәуірден бастап күшіне енеді.

1.БАНК ШОТЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

I.

БАНК ШОТЫ

 

 

 

 

 

1.1

 Ағымдағы шот

 

 

 

 

 

1.1.1

 Ағымдағы банк шотын ашу

-

 0 

 

 

 

1.1.2

 Ағымдағы банк шоттарын жабу

-

5 000 KZT

1.1.3

Ағымдағы банк шотын жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT
2 000 ***
*** Белсенді емес шоттарды жүргізу (егер 12 ай ішінде транзакция жасалмаса, комиссия 13 айдан бастап алына бастайды және
  әрекетсіздік жалғасқан жағдайда, шот нөлдік теңгерімге дейін жойылады)

1.2

МЕРЗІМДІ ШОТТАР

 

1.2.1

Мерзімді шот ашу

-

0 KZT

1.2.2

Мерзімді шотты жабу

-

0 KZT

1.2.3

Мерзімді шотты жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT

1.3

ЭСКРОУ ШОТ

 

1.3.1

Эскроу шотын ашу

-

0 KZT

1.3.2

Эскроу шотты жабу

-

0 KZT

1.3.3

Эскроу шотты жүргізу (ай сайын)

-

10 000 KZT

1.4

КОРРЕСПОНДЕНТТІК ШОТТАР

 

1.4.1

Лоро шотын ашу

-

0 KZT

1.4.2

Лоро шотын жабу

-

0 KZT

1.4.3

Лоро шотты жүргізу (ай сайын)

-

0 KZT

1.4.4

Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарға сыйақы есептеу

-

0 KZT

1.4.5

Шот бойынша үзінді көшірмелер беру

-

0 KZT

1.4.6

Үзінді көшірмелер мен басқа да құжаттардың телнұсқаларын беру (әрбір қосымша бет 250 KZT)

-

1 000 KZT

1.5

КЕПІЛДІК ШОТТАРЫ

 

1.5.1

Резидент емес үшін

+

5 000 KZT

1.5.2

Жер қойнауын пайдаланушының мемлекеттік тарату қоры үшін

+

5 000 KZT

1.5.3

Қамтамасыз ету шоты (Кредит, кепілдік хат немесе аккредитив үшін)

+

0 KZT

1.5.4

Кепілдік шоты туралы анықтама

+

3 000 KZT

1.6

Ағымдағы / мерзімді шоттар туралы анықтама

+

1 000 KZT

1.7

Шот шартына өзгерістер енгізу

+

0 KZT

2.АҚША АУДАРЫМЫ KZT

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

II.

ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМЫ

 

2.1

Банкішілік аударымдар

 

2.1.1

Бір клиенттің шоттары арасында (қағазда)

-

3 000 KZT

2.1.2

Банктің басқа клиенттерінің пайдасына

-

200 KZT

2.2

ҚР ІШІНДЕГІ АУДАРЫМДАР ТЕҢГЕМЕН

 

2.2.1

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

1 500 KZT

2.2.2

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

3 000 KZT

2.2.3

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

4 000 KZT

2.2.4

Сағат 16:01-ден 18:00-ге дейін

-

5 000 KZT

2.3

ҚР ішіндегі жедел режимдегі аударымдар (ГРОСС)

-

6 500 KZT

2.4.

Интернет-банк арқылы теңгедегі аударымдар

 

2.4.1

Банкішілік аударымдар

 

2.4.2

Бір клиенттің шоттары арасында

-

0 KZT

2.4.3

Банктің басқа клиенттерінің пайдасына

-

0 KZT

2.4.4

Басқа Банктерге төлем тапсырмасы

 

2.4.5

Сағат 9:00-дан 13:00-ге дейін

-

250 KZT

2.4.6

Сағат 13:01-ден 15:00-ге дейін

-

2.4.7

Сағат 15:01-ден 16:00-ге дейін

-

2.4.8

16.01 кейін банктің техникалық мүмкіндігі кезінде

-

2.5

Автоматты төлем тапсырмасы (ай сайын)

-

5 000 KZT

2.6

Клиент тізімді қағаз тасығышта ұсынған кезде зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша тізімді қалыптастыру

+

500 KZT

2.7

Төлем шарттарын анықтау, өзгерту

+

3 000 KZT

2.8

Кіріс ақша аударымы

-

0 KZT

0 KZT

2.9

Кіріс аударымы (егер ақша депозитке салынған күні алынса)

 

3 000 KZT

2.10

Теңгемен халықаралық аударым

-

10 000 KZT

3.ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

III.

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АҚША АУДАРЫМДАРЫ

 

3.1

Шетел валютасындағы банкішілік аударымдар

-

0 USD

3.2

Ішкі / Халықаралық банкаралық ақша аударымы

-

3.2.1

SWIFT аудармасы (SHA, BEN)

 

3.2.1.1

USD

-

%0.4

30 USD

500 USD

3.2.1.2

EUR

-

3.2.1.3

GBP

-

3.2.2

SWIFT аудармасы (OUR)

 

3.2.2.1.

USD

-

%0.4

60 USD

500 USD

3.2.2.2.

EUR

-

3.2.2.3.

GBP

-

3.2.2.4.

RUB (SHA)

 

%0.4

20 USD

200 USD

3.2.2.5.

TRY (SHA)

-

%0.4

6 000 KZT

50 000 KZT

3.2.2.6.

T.C.Ziraat Bank A.Ş. клиенттерінің шоттарына жіберілген SWIFT аударымдарына 30% жеңілдік беріледі.

-

3.2.3

Интернет-банкинг (BEN) арқылы валюталық аударымдар

 

3.2.3.1

USD

-

%0.2

20 USD

500 USD

3.2.3.2

EUR

-

3.2.3.3

GBP

-

3.2.4.

Интернет-банкинг (SHA) арқылы валюталық аударымдар

 

3.2.4.1.

USD

-

%0.2

30 USD

500 USD

3.2.4.2.

EUR

-

3.2.4.3.

GBP

-

3.2.5.

Интернет-банкинг (OUR) арқылы валюталық аударымдар

 

3.2.5.1

USD

-

%0.2

40 USD

500 USD

3.2.5.2

EUR

-

3.2.5.3

GBP

-

3.2.5.4

RUB (SHA)

-

%0.2

20 USD

200 USD

3.2.5.5

TRY (SHA)

-

3 000 KZT

25 000 KZT

3.2.5.6

***T.C.Ziraat Bank A.Ş. клиенттерінің шоттарына жіберілген SWIFT аударымдарына 30% жеңілдік беріледі

 

3.3

Шетел валютасындағы шығыс/кіріс аударымдарын түзету, қайтару және тексеру жүргізу

 

3.3.1

Валюталық аударымдар

+

50 USD

3.3.2

RUB және TRY

+

50 USD

3.3.3

RUB және TRY тергеу

+

25 USD

3.4

Кіріс ақша аударымы

 

3.4.1

Шотқа шетел валютасындағы кіріс аударымдарын есептеу.

-

0 USD

3.5.

LORO шоттар бойынша есеп айырысу операциялары

 

3.5.1

КZT

-

1 000 KZT

3.5.2

USD

-

50 USD

3.5.3

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына теңгемен жасалатын төлемдер

-

3.5.3.1.

- банктің операциялық күні ішіндегі төлемдер

-

1 200 KZT

3.5.3.2.

- шартта белгіленген операциялық уақыт ішіндегі мерзімді төлемдер (шарттағы өзгерістерді ескере отырып)

-

2 500 KZT

3.5.4.

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына шетел валютасындағы төлемдер

-

3.5.4.1.

«BEN» опциясымен

-

25 USD

3.5.4.2.

«SHA» опциясымен

-

50 USD

3.5.4.3.

«OUR» опциясымен

-

75 USD

4.БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

IV.

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

 

4.1

Шетел валютасындағы шығыс/кіріс аударымдары бойынша SWIFT хабарламаларының көшірмелерін қағаз тасымалдағышта беру

 

4.1.1

SWIFT растау

 

4.1.1.1

ақша аударымын жүзеге асыру / түскен күні

+

1 000 KZT

4.1.1.2

1 айдан жоғары 1 жылға дейін

+

2 000 KZT

4.1.1.3

1 жылдан жоғары

+

3 000 KZT

4.1.2

SWİFT MT.

 

4.1.2.1

MT 799 жіберу (әр хабарлама үшін)

-

5 000 KZT

4.1.2.2

Төлем тапсырмасы MT 101 (ай сайын)

-

5 000 KZT

4.1.2.3

MT 940 үзінді (ай сайын)

-

5 000 KZT

4.2

Клиенттің шоты бойынша мәліметтер (үзінді-көшірме) беру

 

4.2.1

Күн сайын (электрондық пошта арқылы)

+

0 KZT

4.2.2

Ай сайын автоматты түрде (электрондық пошта арқылы)

+

0 KZT

4.2.3

Клиенттің сұрауы бойынша (әр парақ үшін)

+

100 KZT

4.3

Шоттағы қалдық және/немесе транзакция туралы анықтама

+

1 000 KZT

4.4

Бір жылға дейінгі шоттар бойынша айналым анықтамаларын беру (ай сайын)

+

2 000 KZT

4.5

Бір жылдан астам шоттар бойынша айналымдар туралы анықтамалар беру (ай сайын)

+

3 000 KZT

4.6

Тендерге қатысу үшін клиенттердің талабы бойынша анықтамалар беру

+

1 500 KZT

4.7

Кез келген анықтаманың әрбір қосымша данасы үшін

+

750 KZT

4.8

Аудиторлық компаниялар үшін мәліметтер беру

+

10 000 KZT

4.9

ЕДБ сұрауы бойынша аудиторлық компаниялар үшін мәліметтер ұсыну

+

10 000 KZT

4.10

Төлем тапсырмасын теру (1 дана)

+

1 000 KZT

4.11

Мұрағаттан құжаттардың көшірмесін ұсыну (1 парақ үшін)

+

500 KZT

4.12

Клиент досьесінен құжаттардың көшірмелерін беру (1 парақ үшін)

+

300 KZT

5.АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

V.

АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

 

 

 

 

 

5.1

Валютаны айырбастау

-

Комиссиясыз.
банк операция жүргізу күніне белгілеген бағам бойынша

 

 

 

6. ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАНЫ БАСҚАРУ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

VI.

ҚОЛМА-ҚАШАЛАРДЫ БАСҚАРУ

 

 

 

 

 

6.1

POS терминалы

 

6.1.1

POS терминалды орнату

+

0 KZT

6.1.2

Кепілдік жарна

+

40 000 KZT

7.КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТ

VII.

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

7.1

Қолма-қол ақша беру

 

7.1.1.

Теңгемен алынған аударым (филиалдар арасында)

-

0.20%

500 KZT

7.1.2.

FX-ке (филиалдар арасында) аударылған

-

0.30%

20 USD

7.1.3.

Кепілдік шотынан

-

0 KZT

7.1.4.

Мерзімді шотынан

-

0 KZT

7.1.5.

Басқа банктерден теңгемен келіп түскен қолма-қол ақша беру

-

0.5%

1 000 KZT

7.1.6.

Басқа банктерден келіп түскен қолма-қол ақшаны FX-ке беру

-

1.00%

50 USD

7.1.7.

Басқа филиалдардан сұрау салу бойынша қолма-қол ақша беру (тура шот)

-

0.20%

500 KZT

7.1.8.

Сұрау салу бойынша басқа филиалдардан шетел валютасында қолма-қол ақша беру (тура шот)

-

0.3%

20 USD

7.2.

Қолма-қол ақша енгізу

 

7.2.1.

   KZT

-

0 KZT

7.2.2.

   FX

-

0 KZT

7.3

Банк мүмкіндігі болған жағдайда ірі бағалы банкноттар мен монеталарды ұсаққа айырбастау және керісінше

-

0.50%

500 KZT

7.4

Чек кітапшасы (25 парақ)

+

20 000 KZT

8.ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТVIII.

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

 

 

 

 

 8.1

Валюталық шарттарды өңдеу және келісімшарттың есептік нөмірін беру

+

3 000 KZT


8.2

Клиенттерге УНК бойынша төлемдер туралы анықтамаларды беру

+8.2.1

қолданыстағы құжаттар бойынша

+

1 500 KZT


8.2.2

жабық дерекнама бойынша

+

3 500 KZT


8.2.3

Валюталық шарттарды өңдеу және ҚҚС-ты ескере отырып, басқа банктен ауысқан кезде келісімшарттың есептік нөмірін беру

+

10 000 KZT


8.2.4

Басқа банкке қызмет көрсетуге ауысуына байланысты келісімшартты есептік тіркеуден шығару

+

2 000 KZT


8.2.5

УНК-ті шұғыл режимде ресімдеу

+

8.1., 8.2.3., 8.2.4. тармақ +
8 000 KZT


9.ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТIX.

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

 

 

 

 

 9.1

ҚҚС есебімен Token тіркеу және алу

+

15 000 KZT


9.2

Кілтті жоғалтқан жағдайда беру, оны ауыстыру және қосымша кілтті қайта беру

+

15 000 KZT


9.3

Пайдаланушының әрбір "Интернет Банкі" үшін бір реттік кілті бар SMS – хабарлама алу үшін ұялы телефон нөмірін тіркеу. ҚҚС-ты ескере отырып

+

0 KZT


9.4


Ай сайынғы абоненттік төлем. ҚҚС-ты ескере отырып

 

0 KZT


9.5

Маманды шақыру. ҚҚС-ты ескере отырып

+

0 KZT


10.ҚАУІПСІЗ ОПЕРАЦИЯЛАР

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТX.

СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

 10.1

Ұяшық кішкентай. ҚҚС-ты ескере отырып

+10.1.1

1 жылға

+

60 000 KZT


10.2.

Ұяшық орташа. ҚҚС-ты ескере отырып

+10.2.1

1 жылға

+

80 000 KZT


10.3

Ұяшық үлкен. ҚҚС-ты ескере отырып

+10.3.1

1 жылға

+

120 000 KZT


10.4

Клиенттің кінәсінен кілт бұзылған немесе жоғалған кезде сейф ұяшығының құлпын ауыстыру үшін комиссия. ҚҚС есебімен

 

25 000 KZT


10.5

Клиенттің кінәсінен кілтті жоғалтуға немесе құлыпты ауыстыруға байланысты шығындарды өтеуге кепілдік жарна

+

Кепілді жарна сейфтің көлемін ескере отырып, 1 жылға сейф үшін төлем мөлшерінде қабылданады. Кепілдік жағдайлары болмаған жағдайда сейфті жалға беру шарты бұзылғанан кейін қайтарылады


11.НЕСИЕ КОМИССИЯЛАРЫ

No

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ҚҚС

БЕКІТІЛГЕН МӨЛШЕРЛЕМЕ

 КОМИССИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ АЗ СОМАСЫ

КОМИССИЯНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ СОМАСЫ

 
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

STANDART

СТАНДАРТXI.

НЕСИЕЛІК КОМИССИЯЛАР

 

 

 

 

 11.1

Кредит бергені үшін Комиссия:

 11.1.1

 

 11.1.1.1

1 жылға дейін

-


0.3%

10 000 KZT
11.1.1.2

1 жылдан 3 жылға дейін

-


0.5%

30 000 KZT
11.1.1.3

3 жылдан астам

-


1.0%

50 000 KZT
11.1.1.4

Ротатиф - Жаңартылатын несие

 


0.3%

10 000 KZT
11.1.2

FX

 11.1.2.1

1 жылға дейін

-


0.3%

30 EUR/USD
11.1.2.2

1 жылдан 3 жылға дейін

-


0.5%

50 EUR/USD
11.1.2.3

3 жылдан астам

-


1.0%