Депозиттерге Кепілідк Беру Қоры

 «ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып табылады. 2003 жылдың желтоқсан айының 22 жұлдызында «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-мен берілген Қазақстан Республикасының жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысының №028 Куәлігімен расталады. Айтылмыш куәлік «ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ-ның жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) қайтару бойынша міндетін растайды.