Депозиттерге Кепілідк Беру Қоры

 «ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып табылады. 2003 жылдың желтоқсан айының 22 жұлдызында «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-мен берілген Қазақстан Республикасының жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысының №028 Куәлігімен расталады. Айтылмыш куәлік «ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ-ның жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) қайтару бойынша міндетін растайды.

Кепілдіктің максималды сомасы:

* Ұлттық валютадағы жинақ салымдары (депозиттері) бойынша 20 миллион теңге;

* Ұлттық валютадағы карточкалар, шоттар және басқа да депозиттер бойынша 10 миллион теңге;

* Шетел валютасындағы карточкалар, шоттар және депозиттер бойынша 5 миллион теңге (қатысушы банкті лицензиядан айыру күніне белгіленген валюта айырбастау бағамы бойынша баламада).

Егер бір қатысушы банкте түрлері мен валютасы бойынша әртүрлі бірнеше депозиттер орналастырылған болса, онда барлық депозиттер бойынша соманың жиынтық қалдығына кепілдік беріледі, бірақ депозиттің әрбір түрі бойынша шектерді ескере отырып, кепілдікті өтеудің ең жоғары сомасынан – 20 миллион теңгеден аспайды