Müşteriler

                                                                          


Kazakistan Cumhuriyeti'nin para birimi mevzuatında değişiklik hakkında

                                                        Değerli müşterilerimiz! 

Kazakistan Cumhuriyeti'nin 01 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan döviz mevzuatında değişiklikler yapıldığını bildiriyoruz. Bu değişiklikler, farkında olmanız gereken birkaç önemli yönü etkileyecektir:


1) İlk önce, muhasebe kayıtlarına tabi olan Döviz sözleşmelerinin listesi genişletilmiştir. Şimdi mevcut listeye ek olarak, ek kategoriler de eklenmiştir, yani:

* Kazakistan Cumhuriyeti sınırından malların taşınmasını şart koşmayan ihracat/ithalat için döviz sözleşmesi;

* Elektronik paranın satın alınmasını veya geri ödenmesini öngören ihracat/ithalat için döviz sözleşmesi;

2) İkinci değişiklik, ihracatçı veya ithalatçının ihbarının bir bölümünde sözleşme kayıt numarası (bundan böyle SKN olarak anılacaktır) için başvuru formuyla ilgilidir:

* Ulusal ve/veya yabancı para biriminin geri gönderilme gerekliliğinin yerine getirilmemesi için idari sorumluluğun varlığı;

* ithalat veya ihracat sözleşmesi kapsamında hesap numarasının alınma prosedürünün ihlal edilmesinden dolayı idari sorumluluğun varlığı;

* ithalat veya ihracat para birimi sözleşmesi kapsamında bilgi, belge ve raporların usulünün ihlal edilmesinden dolayı idari sorumluluğun olması;

* Döviz değerlerinin Kazakistan Cumhuriyeti'nden yasa dışı olarak ihraç edilmesi, aktarılması ve transferinden cezai sorumluluk varlığı

 

Bu değişiklikler, parasal mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesinin daha iyi izlenmesini ve açıklanmasını amaçlamaktadır.

3) Üçüncü değişiklik, bir yetkili bankadan hizmet için başka bir yetkili bankaya ihracat veya ithalat için döviz sözleşmesinin devredilmesi prosedüründen kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, bu tür sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin ve/veya para transferlerinin, yeni yetkili hesap kayıt bankasının ancak tam geçiş prosedürünün tamamlanmasından sonra ve yalnızca önceki hesap kayıt bankasından bilgi aldıktan sonra gerçekleştirilebileceğini belirtmek önemlidir.

4) Dördüncü değişiklik, gerçek ve tüzel kişinin cari hesabının açılmasına, banka ödeme kartının verilmesine ve kullanılmasına ilişkin Katılım Sözleşmesine Ek bir Anlaşmanın imzalanması, döviz sözleşmesi kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına göre talep edildiği takdirde Kazakistan Cumhuriyeti kanun uygulayıcı kurumlarına bilgi verilmesine izin verilmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

 

5) Beşinci değişiklik, Bankanın talebinin istisnası ile ilişkilidir - Yerleşik ihracatçılara / ithalatçılara bildirilmesi, geri dönüş gereksiniminin yerine getirilmemesi nedenleri hakkında bilgi verilmesi ve ihracat veya ithalat için bir döviz sözleşmesi kapsamında ikamet etmeyen bir kişinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin şartlarını ve koşullarını etkileyen koşulların başlangıcını teyit eden belgeler hakkında bilgi verilmesi.

Yerleşik ihracatçılar / ithalatçıların müşterileri, dış ekonomik faaliyetlere katılanlar olarak, ihracat veya ithalat için döviz sözleşmesi kapsamında geri dönüş süresinin bitiminden önce, yerleşik olmayanların yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teyit eden belgeleri bağımsız olarak sunmalıdır.

Geri dönüş şartının ihlal edildiğine dair gerçekler tespit edildiğinde, Banka, raporlamayı takip eden ayın (dahil) 15'ine kadar Ulusal Bankaya bir banka kontrol kartı gönderir. 

Süreçlerinizi güncellemek ve bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için hazırlanmak için bu bilgileri kullanın.

Ek sorularınız varsa lütfen uzmanlarımızla iletişime geçin. Gerekli destek ve tavsiyeyi her zaman vermeye hazırız.                                                                                                                                                                                                                                    Saygılarımızla, Banka Yönetimi

Banka hesabı açabilmek için müşteriye verilmelidir