KZİ Bank ve Damu Fonu kredi anlaşması imzaladı!

KZİ Bank ve "Damu" Girişimciliği Geliştirme Fonu, DAMU Bölgeleri - 3 programı çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti ekonomisinin öncelikli sektörlerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan 5 milyar tenge kredi anlaşması imzalamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin projelerinin yanı sıra, Devlet İşletmeyi Destekleme ve Geliştirme Programı "İş Yol Haritası 2025" çerçevesinde sübvansiyon ve / veya garantilere başvurma fırsatı bulunmaktadır.

 

KZİ Bank, Kazakistan'da girişimciliği desteklemek için devlet programlarına yeni katıldı. Banka, yıl sonuna kadar ilk kredilerini kullandırmayı planlamaktadır ve yakın gelecekte 2 milyar tenge kadar kullandırmayı planlanıyor.

 

Kredilendirme şartlarına göre, banka yatırım kredileri,  işletme kredileri ve borçluların mevcut yükümlülüklerinin yeniden finansmanına yönelik kredilendirme imkanı vardır.

 

Kredi vadelerinde işletme kredisi 3 yıldan fazla, yatırımlar kredisi ise 7 yıldan fazla olmamak şartı vardır.

 

Krediye ilişkin nominal faiz oranı yıllık% 14'ten fazla değildir. Sübvansiyonlara başvurulduğunda oranı% 6'ya kadar düşürme olasılığı vardır.

 

Banka, müşteri başına 750 milyon tenge'ye kadar kredi kullandırılabilir.