Cari hesaplar

896 sayılı 18.05.2022 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Gerçek ve Tüzel Kişilere Cari Hesap Açılması, Uluslararası Ödeme Sistemine Ait Banka Kartı Verilmesi ve Kullanılmasına İlişkin Katılım Anlaşması uyarınca Banka, işbu Sözleşmenin 8.20 maddesine göre Hesap(lar)da 1 (bir) yıldan fazla süreyle para bulunmaması durumunda Müşteri’nin başvurusu olmaksızın Hesap(lar)ı kapatma hakkına sahiptir olduğunu bilgilerinize sunarız. (https://www.kzibank.kz/tr/formlar-ve-dokumanlar). 

Kazakistan Cumhuriyeti “Ödemeler ve Ödeme Sistemleri” Kanunu’nun 29. maddesinin 7. bendine istinaden, müşterinin banka hesabında para bulunmaması halinde, Banka, banka hesabı sözleşmesini yürütmeyi reddetme ve Banka’nın red bildirimi tarihinden itibaren 3 ay sonra hesapları kapatma hakkına sahiptir. 

Cari hesapların bakımı ve kapatılması için ücretlerin ödenmesi Banka’nın tarifelerine uygun olarak yapılır. Hesapların kapatılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya itirazınız varsa, bankayı yazılı olarak bilgilendirmenizi veya cari hesapta finansal bir işlem gerçekleştirmenizi rica ederiz. 

İlginiz için teşekkür ederiz.