Banka kredi sözleşmesinin şartlarında değişiklik başvurusu

Değerli müşterimiz!

 

KZI Bank (bundan böyle Banka olarak anılacaktır), "Kazakistan Cumhuriyeti'nde Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında" Kanunun 36 No'lu Maddesi uyarınca, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde gecikme tarihinden itibaren otuz takvim günü içinde bilgi verir. Banka kredi sözleşmesi uyarınca, bireysel bir borçlu bankayı ziyaret etme ve yazılı olarak veya banka kredi sözleşmesinin öngördüğü şekilde, gecikme nedenleri, gelir ve diğer doğrulanmış gerçekler hakkında bilgi içeren destekleyici belgeler içeren bir başvuru sunma hakkına sahiptir. Bu, aşağıdakilerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, banka kredi sözleşmesinin koşullarında değişiklik başvurusunu şart koşar:

1)      banka kredi sözleşmesi kapsamında faiz oranında aşağı yönlü bir değiştirmesi;

2)      yabancı para cinsinden verilen bir banka kredisine ilişkin ana borç bakiyesinin ulusal para birimine çevrilmesi;

3)      anapara borç ve (veya) faiz tutarı ödemesinin ertelenmesi;

4)      anapara borcunun öncelikli olarak geri ödenmesi de dahil olmak üzere, borç geri ödeme yöntemini veya borç geri ödeme sırasını değiştirmesi;

5)      banka kredisinin vadesini değiştirmesi;

6)      vadesi geçmiş anapara borcunun ve (veya) faiz tutarının affı, ceza parasının, komisyonların ve banka kredisi ile ilgili diğer ödemelerin iptali;

7)      Kazakistan Cumhuriyeti “Gayrimenkul İpoteği hakkında” Kanunun 20-1 No'lu Maddesinde öngörülen şekilde, ipoteğe konu olan gayrimenkulün ipotek sahibi tarafından bağımsız satışı;

8)      bankaya teminat aktararak bir banka kredi sözleşmesi kapsamındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi karşılığında tazminat verilmesi;

9)      ipoteğe konu taşınmazın, banka kredisi sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin alıcıya devri ile satışı.

Banka, bireysel bir borçlu başvurusunun alındığı tarihten itibaren on beş takvim günü içinde, banka kredisi sözleşmesinin şartlarında önerilen değişiklikleri, yetkili organın düzenleyici yasal düzenlemesi tarafından belirlenen şekilde değerlendirecek ve yazılı olarak veya banka kredi sözleşmesinin öngördüğü şekilde, borçluya aşağıdakiler hakkında bilgi verilecektir:

1)      banka kredisi sözleşmesinin şartlarında önerilen değişikliklere onay verilmesi;

2)      banka kredisi sözleşmesinin şartlarının değiştirilmesine ilişkin tekliflerinin sunulması;

3)      banka kredisi sözleşmesinin şartlarını değiştirmeyi reddetme konusunda, reddetme gerekçesini belirten bir yanıt verilmesi.

Bireysel bir borçlu, Banka kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren on beş takvim günü içinde veya banka kredi sözleşmesinin şartlarının değiştirilmesi konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir karara varılamaması halinde, Banka'nın bildirimi ile yetkili kuruluşa başvurma hakkına sahiptir.

Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yardım hattı numarasıyla iletişime geçebilirsiniz: 8 (727) 2444 000.

 

Saygılarımızla.