Клиентерге

                                                                       

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына өзгерістер енгізу туралы

                                                         Құрметті клиенттер!

2024 жылдың 01-ші қаңтар айынан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына өзгерістер еңгізілгенін хабарлаймыз. Бұл өзгерістер бірнеше негізгі аспектілерге әсер ететіндіктен хабардар болуыңыз керек:

1) бірінші кезекте есептік тіркеуге жататын валюталық келісім шарттардың тізбесі кеңейтілді. Енді қолданыстағы тізімге қосымша санаттар қосылды, атап айтқанда:

* Шарттарында тауарларды ҚР шекарасы арқылы өткізу қарастырылмаған экспорт/импорт бойынша валюталық келісімшарт;

* Шарттарында электрондық ақшаны сатып алу немесе өтеу көзделген экспорт/импорт бойынша валюталық келісімшарт;

2) екінші өзгеріс экспортер немесе импортер туралы хабарлама бөлігінде келісімшарттың есептік нөмірін (бұдан әрі – ҰБК) алуға өтініш нысанына қатысты:

* ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талабын орындамағаны үшін әкімшілік жауаптылықтың болуына;

* импортқа немесе экспортқа арналған келісімшарт бойынша есептік нөмірді алу тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылықтың болуына;

* импортқа немесе экспортқа валюталық келісімшарт бойынша ақпарат, құжаттар мен есептер беру тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершіліктің болуына;

* ҚР-дан валюталық құндылықтарды заңсыз әкету, жөнелту және аудару үшін қылмыстық жауаптылықтың болуына;

Бұл өзгерістер валюталық заңнама талаптарының орындалуын барынша тиімді мониторингтеуге және бақылауға бағытталған.

3) үшінші өзгеріс, экспорт немесе импорт бойынша валюталық келісімшартты бір уәкілетті банктен қызмет көрсетуге басқа уәкілетті банкке аудару рәсіміне байланысты болады. Бұл ретте мұндай келісімшарттар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын Жаңа уәкілетті есептік тіркеу Банкі көшудің толық рәсімі аяқталғаннан кейін және алдыңғы есептік тіркеу банкінен ақпарат алғаннан кейін ғана жүргізе алатынын атап өту маңызды.

4) төртінші өзгеріс, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарына олардың талап етуі бойынша валюталық келісімшартқа байланысты ақпарат беруге келісім алу үшін, жеке және заңды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы Келісімшартқа қосылу шартына қосымша келісімге қол қою қажеттілігімен байланысты болады

5) бесінші өзгеріс, Банктің резиденттерге экспорттаушыларға/импорттаушыларға репатриациялау талабын орындауды қамтамасыз етпеу себептері туралы ақпарат және резидент экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері мен шарттарына әсер ететін мән - жайлардың туындағанын растайтын құжаттар туралы сұрау салу-хабарлама жіберу талабын алып тастаумен байланысты.

Клиенттер резиденттер экспорттаушылар / импорттаушылар сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар ретінде – резидент экспорт немесе импорт бойынша валюталық келісімшарт бойынша репатриациялау мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімде міндеттемелерінің орындалғанын растайтын құжаттарды дербес ұсынуы тиіс.

Репатриациялау талаптарын бұзу фактілері анықталған кезде Банк тарапынан ҚР Ұлттық Банкіне есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне (қоса алғанда) дейін банктік бақылаудың дербес карточкасын жібереді.

Осы ақпаратты процестерді жаңарту және осы өзгерістердің күшіне енуіне дайындық үшін пайдаланыңыз.

Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда біздің мамандарымызға хабарласуыңызды сұраймыз. Біз әрқашан қажетті қолдау көрсетуге және кеңес беруге дайынбыз.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Құрметпен, әкімшілік

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Банктік шот ашу үшін клиент ұсынуы керек